DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 370 —


sve to prešnijim, a napokon je onda riešeno, godine 1872.
tako, da je Franjo Čordašid po Njeg. c. i kr. Veličanstvu
imenovan, prvim kr. šumarskim izvjestiteljem kr. hrvat. slav.
dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu, U tom je on svojstvu,
odnosno poslije g. 1882. u svojstvu kr. zemaljskog šumarskog
nadzornika — neumorno radio i trudio se oko unapredjenja
naših šumarskih prilika — sve do g. 1891. kada je, nakon
ukupno 41. godine revnoga i uspješnoga službovanja, stavljen
u stanje mira.


Po napred spomenutoj privremenoj naredbi o upravi,
gospodarenju i uživanju u obdinskim šumama, imale su dotične
obdine, u tim svojim šumama zavesti potrajao šumarenje, te
u to ime namjestiti posebne svoje vješte obdinske šumare, a
za čuvanje šuma još i potrebiti broj lugara. Za od^^oj toga
šumarskoga osoblja — imalo se pobrinuti jur od g. 1860 postojede
šumarsko učilište u Križevcima — dočim se je lugarsko
osoblje — i nadalje rekrutiralo u prvom redu iz stališa seljačkoga,
nu koje su osobe to svoje osposobljenje za tu službu
imale dokazati položenjem posebnoga za to ispita. Kako pako
za izobrazbu toga osoblja nisu u nas postojale nikoje posebne
škole — dapače ni koja knjiga, iz koje bi si dotični kandidati
mogli bar najnužnije znanje — propisano za obavljanje šumarsko
čuvarske i pomočne službe dobaviti — a prema tome
podvrdi se i osposobljujudem izpitu, pozva kr. zemaljska vlada
još g. 1872 Franju Cordašida, da sastavi posebnu knjiga, iz
koje bi ti čuvari šumah mogli crpiti tu potrebitu svomu zvanju
nauku. Ovomu je pozivu Cordašid udovoljio, izdavši g. 1873.,
prvo izdanje obde poznatog »Poučnika za čuvare šumah
i pomodno šumarsko osoblje« — knjigu, koja je ved
do g. 1894 doživila i četvrto, znatno razšireno i popunjeno
izdanje, svako po 1500 primjeraka, a to za naše stručne književne
prilike, znači baš izvanredno sjajni uspjeh


Vrlo značajne rieči, kojima je pisac popratio to prvo svoje


izdanje, glase: »Napisati knjižicu, iz koje bi čuvari šumah i


pomodno osoblje potrebitu svomu zvanju nauku crpiti moglo,


nije posao tako lahak, kako nam se u prvi mah čini«, —