DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 369 —


Hrvatskoj i Slavoniji« — kao i u savezu stojedeg »Zakona od
25 ožujka g. 1894, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom«.


i napokon »Zakona od 26. travnja 1894, o uredjenju zem-
Ijistnih zajednica« — kojima su zakoni onda napokon i kod
nas jednom stvoreni, bar najnužniji racionalnim te narodnogospodarstvenimi
šumarskim prilikama i odnošajiraa u zemlji
odgovarajući temelji, na polju političke šumar, uprave.


Daljna posljedica spomenute, privremene naredbe bila je
onda ta — da se je zemaljska vlada morala pobrinuti i za
stručnjake, kojima će povjeriti, u §. 2 te naredbe označene
poslove službe tzv. županijskih nadšumara, obćinskih šumara
i lugara. Kako je medjutim za onda kod nas u starom provincijalu
bilo još malo domaćih sinova i osposobljenih Li.
obavljanje takih važnih služba — to se je moralo prigodom
na dne 12 srpnja 1871- godine, usliedivšeg naimenovanja
prvih tih naših političkih šumarskih tehničkih organa —
posegnuti, u pomanjkanju dovoljnog broja domaćih sinova i zastranimi
stručnjaci. Postepenim imenovanjem zapremili su onda
mjesta žup. nadšumara, kod zagrebačke županije Vladoje pl.
Koroskenj - (kasnije utemeljitelj našega društva) — kod
županije križevačke Jakob Furlan — kod županije varaždinske
Josip Šmidinger — kod riečke Otokar Bouček —
kod sriemske Dragutin Kadleček — kod virovitičke Josip pl.
Aue. Unutar same zemaljske vlade — pako ostali su predhodno
šumarski poslovi i dalje u rukuh upravnika — a bili su to
napose kr. vlad. savjetnik Antun Stojanović i dodijeljeni mu,
poslije banski savjetnik Josip Eugen Tomić.


Doskora medjutim oni i sami uvidiše, da je šumarstvo
ipak prevažna grana narodnoga gospodarstva, da bi s njom
upravljati bilo dostatno samo pravničke upravno osoblje, već
da tomu treba u prvom redu i šumarsko tehničkog i upravnog
znanja — a po tom i takovoga osoblja. A kako su se i sami
šumarski poslovi — u tom vladinom odsjeku, od dana u
dan Bve više i više gomilali — postalo je i pitanje namještenja
posebnoga zemljskoga vladinoga šumarskoga izvjestitelja