DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-- 368 —


On je bio veliki prijatelj povjerene mu mladeži, bio jo
vazda na pomodi, pa i kasnije — koliko god mu to samo dopuštao
njegov dosta tegobni službeni položaj — putio ih gdje
]e trebalo — i držao budno u evidenciji — bodred ih svakom
prilikom, na rad i strukovni napredak«.


Kao profesor proboravio je Cordasid u Križevcima sve
do g. 1871., tada je na vlastitu molbu premješten i imenovan
izvjestiteljem za šumarstvo — kod kr. financijalnog ravnateljstva
u Zagrebu — pod čijom su upravom za onda stajale
šume kamaralnih gospoštija Fužine, Belgrad, Grižane i Veliki
Tabor. — Kako se je istodobno počelo i kod naše kr. zemaljske
´vlade ozbiljnu raditi o tom, da se jednom učini kraj pustošenju
i haračenju, napose pod segracijom stojećih sa urbarskmi
služuostmi obteredenih vlastelinskih šuma, koli sa strane bivših
kmetova toli same vlastele — to je time nastala i potreba,
da se i u krilu zemaljske vlade namjesti bar jedan posebni
stručnjaki izvjestitelj za šumarske poslove.


Kako je uz to Čordašid — prigodom putovanja, što ih je
sa slušatelji zavoda križevačkoga svake godine po raznim krajevima
Hrvatske i Slavonije poduzimao — a i sudjelujudi često
kao vještak u šumarskim pitanjima kod segracionih i inih
sudbenih uredovanja diljem domovine, pri tom brzo uočio i
goleme nepodobštine, kojih za onda u tim šumama bilo tako
rekud na dnevnom redu, upozorio je opetovano posebnimi predstavkama
i zemaljsku vladu, na veliku pogibelj koja od tuda
prieti zemlji, a napose i bududim urbarskim šumskim zajedni´
čama i njihovim šumama, a podjedno je izradio i podnesao
joj i nacrt statuta — »O uredjenju, upravi i gospodarenju u
obdinskim šumama«. Posljedica toga njegova nastojanja, bijaše
onda, izdanje — »Privremene naredbe kr. hrv slav.
lialm. zemaljske vlade, ob upravi gospodarenju i
uživanju obdinskih šuma u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji od 4. ožujka 1871. br. 2144.«.
Naredba, koja je onda ostala u krieposti — sve do g. 1894.


t. j . do izdanja »Zakona od 22, siečnja 1894, kojim se uredjnje
šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah