DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 367 —


ga g. 1849. c. kr. vojno ministarstvo, za onda vrhovna krajiška
oblast — kao odličnog djaka — nije izaslala o državnom
trošku, na tada na glasu c. i kr. šumarsku akademiju u Mariabrunn.
Ovdje je Cordašid u zajednici sa svojim zemljacima
Mihajlom Mikešidem iz Sibinja — Petrom Pe-
T a k o V i d e m iz Križa i Ante Soretićem te Lukom
Tomljenovide m iz Ivankova g. 1852, odličnim uspjehom
Svršio za onda propisane šumarsko stručne nauke. — Po
tadanjem običaju posla ga onda c. kr. ministarstvo rata, u
svrhu dalnje praktične izobrazbe tadanjem c. kr. dvorskom
šumskom uredu u bečkom Prateru. Tuj je sproveo u šumarskoj,
a poglavito i lovačkoj praksi, vrieme do mjeseca veljače 1853,
kada bje imenovan c. kr. krajiškim šumarom kod otočke
krajiške pukovnije, sa sjedištem u Brlogu. Tri godine kasnije
bude na vlastitu molbu, u istom svojstvu premješten k II,
banskoj pukovnji — u Kostajnicu.


Kada se je g. 1860. radilo o novo ustrojstvu kr. gosp. i
šumarskoga učilišta u Križevcima — nastala je potreba, da se tamo
namjeste i potrebni učitelji šumarstva. Izabrani su pri tom —
u prvom redu preporukom tadanjega prvoga ravnatelja
ravnatelja zavoda, čeha D. Lambla — takodjer rodom čeh,
dobro poznati svim hrvatskim šumarima profesor Dragutin
Hlava, a za njim onda odmah g. 1861 i naše »gore list« Franjo
čordašid, kojemu su povjerena predavanja iz sadjenja i gojenja
-šuma, šumarske matematike i procjene šuma, entomologije
i lovstva — a uz to mu je povjerena i uprava, tada oko 150
jutara površine zapremajude zavodske šume.


O tadanjem njegovom djelovanju zabilježio jedan njegov za
onda drug na zavodu, sliededu pripomenu: »Čordašid kao
učitelj bio je ozbiljan, nadahnut velikom ljubavi za šumarsku
struku, podpuno osvjedočen i o velikoj važnosti šumarstva po
našu domovinu, savjestno je vršio zadadu, koja mu je tom službom
bila povjerena, imajudi pri tom vazda pred očima, da odgoji
narodu našemu i doista valjani naraštaj
ipomladakušumarskojstruci.