DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 4211/908. OGLAS DRAŽBE DRVA.
Kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkoveima obdržavati će se dne <. listopada
1908. u 9 sati prije podne javna dražbenaraaprava radi prodnje hrastovog, jasenovog,
briestovog i inog drvnog materijala na panju, ua dole potanko izkazanim sjeeinama.


Pro


C9


Broj stabala


a « cien


>3.9
> (0 os bena I Ime šumarije Naziv šumskng sreza 1 1i-3 vrieđ


j a noit


1
1
".9
k.-jut komada kruna


Jasenovac Trstika 6. 102,„ 412 40 1610 882 226.499
čardačinska greda 8. 90´„, 1148 93 80 4 289.314


Lipovljani i


Savički gjol 12. 105-„ 327 6714 10 110 123.273
Javioka greda 19. 4-2-,o 856 4 2 — 145.839


Raić 1


Suše 20 B. 126„ 334 15.498 — 1952 130.730
Medjustrugove 22. B.—1. 177-„ 538 6.417 10 132 226.294


Nova Gradiška´


Medjustrugove 22. B.—2. lOB-., 69 2.751 — 86 39.075
8 Niemci Gradina 45-,, 1008 33 86 33 255.328
9 ( Vratična I. 76-,. 853 164 896 1880 292.387


10 Jamina < Vratićna III. 86„ 1827 247 895 1181 606 986
11 Smogva 52-., 1235 — — — 302.431


1 Ukupno .. . 1009-,, 8597 30.966 3439 6260 9,535.056


Ponude imaju se providiti odgovarajućom pet postotnom (6°/„) žaobinom ponadjene
kupovnine.


Draibeni i ugovorni uvjeti mogu se kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcima
uviditi, te će se na zahtjev po rečenomu nađšumarskomu uredu i priposlati.


U Vinkovcima, dne 20. kolovoza 1908.


Hr. uadšum»rskl ured.


Broj 5187/1908. OGLAS.


Za ovo jesenske sjetve trebamo 1782 h ek to li t ara žira lužnjaka postavljenoga
na


1. Željezničku postaju u Koprivnici ... . 400 likl.
. Ž. , . „ Kloštru ..... 90 .
3. „ V t Pitomači 831 „
4. „ n „ Bastajama .... 371 ,
Ponude , točnom naznakom ciene po hektolitru, franco dostavljenog žir« u
vrećama na gori navedene poiftaje, neka se šalju podpisanom uredu do 15. listopada
1908.


Dostalcu vraćaju se vreće franco Uzorak žira valja priposlati uz ponudu.


U Belovaru, 21. rujna 1908.
ŠHmslco gosp. ured Imov. obćiue gjargJeTmčke.


Broj 7187/1908.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu, obdržavati će se dne 8. listopada
1908. u 11. sati prije podne javna dražbena rasprava lih za primanje pismenih ponuda,
radi prodaje u niže navedenim dvijem sječinama konsigniranih hrastovih stabala.


U šumariji Glina. Šum. srezu .Orlovo´. Sjekored VI. Okružje 31. Čest 1:
1869 hrasta, uz izkličnu cienu od 137.228 K.
D šumariji Glina. Šum. srezu „Orlovo*. Sjekored VI. Okružje 31 Gest 1 i 3
2670 hrasta, uz izkličnu cienu od 133 607 K.
Žaobina iznaša B°/„ izklične ciene, te se može u gotovom novcu, ili u vriednostnim
papirima položiti.


Obrazac đražbenih uvjeta i sklopiti se imajućeg ugovora mogu se uviditi kod
kr. šumarskog ravnatelj, u Zagrebu i kr. šumarije u Glini, te se mogu na zahtjev
stranci i priposlati.


Kr. ng. miHistar la yeIJodJ«UtT«.