DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 403 —


Ka dne 5. listopada, obdržavati de se kod kr. kot.
oblasti u Osieku — dražba od ukupno 3750 komada hrastovih
stabala, iz suma zemljištnih zajednica Bistrinci i Sotinica, u
procjenbenoj vriednosti od 138.390 K.


Na dne 6. listopada, kod kr. nadsumarskog ureda u
Vinkovcima, dražba stabala iz šuma kr. državnog šumskog erara,
sa ukupno 8897 hrastovih, 30.966 jasenovih, 3439 briestovih
i 6260 grabovih stabala, u ukupnoj procjenbenoj vriednosti od
2,535.056 K.


Na dne 8. listopad a kod kr. državnog šumskog ravnateljstva
u Zagrebu, ukupno 4439 komada hrastovih stabala u
u procjenjenoj vriednosti od 270.835 K iz državne šume »Orlovo
« u Glinskoj šumariji.


Na dne 9. listodpada, kod kr. kotarske oblasti u
Slatini , dražba vrhu ukupno 641 komada hrastova iz šuma
zemljištnih zajedaiea Bukovica nova i gornja, Bazje dolnje i
Macate, uz ukupnu izkličnu cienu od 16.940 kruna.


Na dne 12. listopada, obdržavati de se kod šamskogospodarskog
ureda Križevačke imovne obdine u Be lov aru,
dražba od ukupno 2011 hrastovih stabala, iz šuma područja
šumarije Sv. Ivan Žabno, Čazma i Garešnica, u ukupnoj procjenjenoj
vriednosti od 261.682 K.


Na dne 12. listopada kod kr. kot. oblasti u Našicama
, dražba 861 hrastovih, 649 briestovih, 29 jasenovih i
437 kfuškovih stabala iz šuma z. z. Eazbojiste-Vukojevci i
Kutovi, u procjenjenoj vriednosti od 37.928 kruna.


Na 14. listopada, prodavati de se u Zagrebu, na
račun krajiške investicionalne zaklade, kod kr. zemaljske vlade,
ukupno 7270 hrastovih stabala, u procjenbenoj vriednosti od
2,241.915 K, te 582 jasenovih, 3942 briestovih i 12.300 bukovih
i grabrovih stabala, u procjenjenoj vriednostiod 303.561 K,


Na dne 15. listopada — prodavati de se kod kr.
kotarske oblasti u Virovitici , 991 komada hrastova, u
procjenjenoj vriednosti od 33.724 krune, iz šume zemljištne
zajednice »Gačiste«.


Na dne 24. listopada kod poglav. gr ada Petrinje,
dražba 6.310 kom. hrastova, uz izkličnu cienu od 641.047
kruna.


Na dne 26. listopada kod kr. kot. oblasti u Daruvaru,
239 hrastova, uz izkličnu cienu od 9.555 kruna.
Sveukupno dodide dakle ved prema tome
jesenas ukupno kod nas do prodaje, uok rug lom