DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 399 —


Službujući u austriskoj službi podpunih 10 godina i to
najviše samo u gorskim predjelima, nije mu po zdravlje prijala
klima mjesta Čazme, stoga zatraži iz zdravstvenih razloga
premještenje u Gorski kotar, sto je i polučio bivši premješten
u Vrbovsko, gdje je opet neprekidno služio deset godina.


Kako je bio odviše odan svojoj i onako napornoj službi,
što mu najbolje svjedoče uspjesi njegovog stručnog djelovanja
u području zemljištne zajednice Eavnagora, on uza sve opomene
sa prijateljske i liečničke strane nije štedio svoje zdravlje
onako, kako to naročito zahtjeva šumarsko zvanje u gorskim
krajevima, te je napokon postao i žrtvom toga svoga zvanja,
jer uhvativši četiri puta upalu pluda, kojoj se priključila sušica,
podlegao je napokon istoj, u krugu svoje obitelji dne 27.
kolovoza 0. g. Pokojnik spadao je medju osobito revne i radine
suradnike i članove našega družtva.


Kao drug, bio Je vazda sa svoje iskrenosti i plemenitog
srca obljubljen.
Ostavlja suprugu sa dva neobskrbljena sina.


Na dne 14. rujna, izgubismo i opet jednoga vjernoga Člana
našega društva. Taj je dan naime u Mitrovici preminuo redoviti
član hrvatsko-slav. šumarskog društva Nikol a Ga mirše
k u 49. godini svoga života. Plemeniti pokojnik stajao
je uvjek u prvim redovima, kao neustrašivi borioc za obranu
hrvatske domovine i prava naroda. Bio je osnivač i utemeljitelj
svih hrvatskih društva u Mitrovici, u kojima je zauzimao
prva mjesta, te je u njihov rad živo utjecao. Ved i pokojni
mu otac Franjo, odličan i obče poštovani veletržac i drvotržac,
bio je član utemeljitelj našega družtva. Osnovao
je medju inim i »Hrvatsku zadrugu za štednju i predujmove«
jedini novčani zavod u Mitrovici »Hrvatsku dioničku tiskaru«,
a šnjom i »Hrvatski Branik«, „Hrvatski Sokol", pjevačko
družtvo »Nadu«, »Hrvatsku čitaonicu« i t. d. i t. d. Svojim
poduzetnim duhom dao je prilike da si mnoga sirotinja radom
obezbijedi život. Tisude i tisude obitelji našlo je u njega zakloništa,
bilo to kod posla u šumama, na ladjama, velikoj
njegovoj pilani, poljanama i t d. Za sve se on brinuo i zaposlio.
A koga nije mogao zaposliti, toga je pomagao i novcem
i hranom i stvarima u naravi, kako je tko molio, tako je i
dobio. — Nikoga, pa ui crnoga cigana — štono se veli —
nije odbio.