DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 397 drveda
opet dublje prema dole protegnu. Nakon novoga sklop-
Ijenja vladajudega drvlja ovaj se porast opet umanji, ali ovomu
kolebanju možemo na put stati tim, ako saetojinu manje gusto
nasadimo, te u mlađoj dobi tomu odgovarajuda i uzgajamo.
(Svršit 6e se).


Društvene vijesti.


II. Izkaz 0 uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. raz. počam
od 15. travnja do 20. rujna 1908.* Adamek Ladislav lo K,
Agić pl, Oskar 10 K, Agjid Prokop 40 K, Althaler Franjo 10
K, Arčanin Marko 23 K 20 61
Berber Asdrubal 10 K, Blažid Dinko 25 K, Brauzil Makso


2 K 50 fil., Brnjas Dragutin 10 K, Boeriu Virgil 10 K, Be


nakovid Josip 5 K, Bilinski Stanko 10 K.


Crkvenac Josip 10 K.


Dianovskj Pavao 10 K, Dean Stjepan 30 K, Drenovac


Svetozar 12 K.


Erny Kudolf 10 K.


Fuksa Vaclav 5 K, Fusid Franjo 10 K, Ferencid Stjepan
"20 K.


Gettwert Andrija 10 K, Grčevid Ivan 10 K, Griinwald


Josip (Zagreb) 10 K, Griinwald Josip (Varaždin) 10 K, Gulin


Josip 15 K.


Heinz Gustav 10 K, Hohos Ivan 2 K 50 fil.. Haydn


pl. Kudolf 2 K 50 fil., Heisinger Levin 10 K


Jerbid Ivan (protustavnik) 10 K, Janušek Stjepan 2 K


50 fil.


Kadržavek Leo 10 K, Kaiser pl. Šandor 2 K 60 fil,


Košdeć pl. Nikola 60 K, Konig Ivan 20 K, Kosović Bogoslav


10 K, Kozjak Slavoljub 30 K, Kundrat Emil 2 K 50 fil, Krrek


Izidor 10 K, Kučera Otton Dr. 10 K, Kos Milan 10 K, Ko


pecky Franjo 10 K.


liaksar Dragutin 10 K, Lajer pl. Šandor 10 K.
Majer Bela 2 K 50 fil, Mariany Ivan lO K, Melcsycky
pl Pavao 10 K, Metlaš Jovan 10 K, Mlinarid Elsear 10 K,


Izkaz I. vidi strana 186—198. o. 1.
30