DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 390 —


mu odgovaraju zahtjevi stojbine. U smjesi sa omorikom može
ariš više puta zaostati, osobito onda, ako izmedju tih dvih vrsti
drveda ne postoji dovoljna dobna razlika. Sa jelom se ariš
može isto tako shodno zajedno uzgajati (u hrpama) kao i sa
buivom.


Sa borom zajedno obdenito nije shodno ariš odgajati, jer
ove dvije vrsti drveda ostanu uvjek drugovi u natjecanju, ali
bi se nasuprot tome, odgajanje sa hrastom moglo bar pokušati,
jer se može predmjievati, da de ariš ovdje stalno ostati vladajuda
vrst drva.


Ariš je izmedju svijuh vrsti drveda najbolje sposoban
za nadstojno drvede u srednjoj šumi.


Ne trpi od sunčane žege, niti od vjetra, a podstojno
drvlje ne ošteduje zasjenjivanjem a uz to zaprema i sam vrlo
malo prostora.


I omorik a svoje dolnje grane takodjer lahko gubi,
što se pako njez.nog zahtjeva prama svjetlu tiče, to ona zaprema
srednje mjesto medju četinjačama. Kao podstojno drvlje,
ostane samo pod arišem jer ju bor i hrast nadkrile, tako da
se u takovoj smjesi samo na vrlo povoljnom tlu može uzdržati.
Svoju i zasjenu od bukve ne podnaša, ali izpod jošike, breze i
jalše ona brzo se oslobodi te postane vladaj ada. Njezina se
prava postojbina nalazi u visokim planinama kao i ona ariša
i planinske jelve.


Njezin uzgoj na stojbini, koja joj odgovara, sličan je onomu
kod ariša, u koliko se mora i ovdje nastojati nakon nastupa
padanja porasta u visinu, da se na površini dobro rastude
drvlje po mogudnosti jednako razdijeli, te da se sklop ovih
glavnih stabala kroz dulje vremena ne prekine. Duljina krošnje
neka ne bude u ovoj dobi dulja od 0.4 debla, u mladjoj dobi
pak može biti i veda. Vrieme svršetka najvećeg porasta u
visinu treba točno motriti, a poslije toga već nije shodno
prorede poduzimati. U mladoj dobi može se uzdržati i u svjetlom
položaju — bez da bi to bilo na uštrb krošnji.


Porast u debljinu najmanji je za vrieme najvećeg sklopa,i
te se počme opet dizati, kada se krošnje vladajudih vrst