DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 395 —


1. Sklop se mora do minuda razdoblja najvedeg prirasta
u duljini samo u toliko pridržati, da se krošnja ne proteže
preko polovice stabla.
2. Nakon ovoga vremena imade se sastojina samo umjereno
progaljivati.
Akoprem se pod arišom brzo pojavlja trava i ini korov,
za to ipak ne smijemo pređmjevati, da bi pod njim mogli još i
druge vrsti drveda odgojiti, jer on s jedne strane sam prekomjerno
navlači oborinu, a a druge strane izhlapljuje pod njim
vrlo mnogo u tlu nalazede se vode; pa bi uslied toga
onda razvoj samoga ariša mnogo trpio. Na vrlo kriepkom i
svježem tlu, mogli bi doduše pokušati na gusto podsaditi, jelove
i omorikove biljke, ali taj trošak nebi stajao u razmjeru sa pruženom
vriednošdu tako obraslog tla,


Sa podsadnjom se mora dakle ovdje čekati skoro do
sjeČive dobe Vrlo je shodno poslije ariša na površini koju
drugu vrst drveda odgojiti, a za to su najprikladnije jelva ili
bukva. Ako želimo nakon posjede ariša omoriku odgojiti, onda
pođsadnja nema smisla, ved se obavi redovito umjetno novo pošumljenje.


U koliko je i ovdje promjena uzgoja opravdana, nije to
nuždno još i potanje razpravljati, jer nam tomu pružaju dovoljno
dokaza gospodarska poljodjelska zemljišta.


Ariš je uslied svojih vrlih sposobnosti u mješotitim sastojinama
od velike važnosti, ali on i ovdje mora uvjek ostati
vladaj uda vrst drveda, a po tom zauzimati i odgovarajudi rastući
prostor, da uzmogne krošnju dovoljno razviti.


Ako je sa ´/» svoje duljine debla nadmašio ved pod njim
rastudu sastojinu, onda može u njegovoj neposrednoj blizini a
i pod njim uspjevati i jelva i omorika, jer on daje samo malo
sjene. Nu pošto ariš u mješovitim sastojinama do sječive dobe
u obde ne ostaje u dovoljnom broju kao vladajuda vrst drveda,
to je onda shodnija sadnja istoga u vedim hrpama, jer de medju
jednakim vrstima drveda ipak bolje uspjevati. Ovaj se postupak
može preporučiti i u bukovom mladiku, koji nije dosta gusto
obrasao. Ariš ostaje ovdje vladajuda vrst drveda, samo ako