DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 393 S
obzirom na jednobitnost, u obde uzevši, može se sklop
onda proraditi, kada je razvitak stabla ved u toliko unapredjen
da istomu već ne može daljnje povećanje krošnje naškoditi. —
Ovo vrieme nastane najkasnije onda, kada porast u duljinu
jenja. Ariš, omorika i jelva imadu se u mlađoj dobi u riedkom
a kasnije u gustom sklopu odgajati, bor i listače pako baš
obratno.


Sa gledišta nastalih troškova mora se uzgajajuda sječa
sastojine čim rede i čim jednostavnije obavljati, pa ako se te
sječine (prorede) osim toga još pravilno po cijeloj površini
razdijeljive, onda je i nadzor materijala, izradba, odprema
i unovčenje istoga znatno olakšano. Takov uzgoj sastojina, u
kojima se moraju godimice prorede obavljati, iziskuje znatne
troškove, koji po svojim uspjesima zahtjevima dohodaka odgovarati
ne mogu.


Intezivnost i vrieme u interesu uzgoja sastojina obaviti se
imajučili poslova, ovise u prvom redu od stojbiue i obhka
sastojine a ne od samo dobe.


Glede toga medjutim vladaju i u praksi još vrlo različiti
nazori, a uslied toga i pisac posebno navadja svrsi odgovarajuće
najshodnije načine uzgoja sastojina na temelju do sada razpravljanom,
ali odijeljeno po vrsti drveda, s tom primjetbom,
da ne smatra svoje stanovište takovim, koje bi bilo nepogriesivo,
i koje se ne bi moglo pobijati.


Kod sadnje ariša , s obzirom na to, da on medju domaćim
drvećem najviše zahtjeva slobodan položaj, dovoljno je
upotrebiti još i na slaboj stojbini daljinu redova i biljka od 2 metra,
dakako ako se inače ne treba bojati, da će izvanjski uplivi, kao
vjetar, zarezniei i divljač i t. d. redoviti razvitak ugroziti.


I u mješovitim sastojinama imade se ariš po mogućnosti


u slobodnom položaju odgajati. U mladoj dobi kada dosegne


visinu od 8—12 met., i Čim se počima sklopiti, mora se tako


razrediti, da doljnje grane po prilici u visini od 2 met. ostanu


još zelene. Osamljenje U slobodan položaj može se kod ariša


bez prelaza provesti, jer unatoč tomu nede postrane grane


preoteti mah, dok god je povrast u visinu još intensivan.