DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-- a92 —


Ariš i kod najredjeg sklopa dobro razvija deblo, dočim se
to kod bukve u mladoj dobi postigne samo uz najgušdi sklop.


Ako n. pr. na stojbini srednje vrsti, sa 2500 biljka, mislimo
uzgojiti dobru ariševu sastojinu, onda bismo za ovu istu
površinu trebali kod bukve 10 puta toliko biljka, dočim je
kod jelve s obzirom na to, da se njezino deblo i od naravi uzpravno
razvija, dosta i 6000 biljka, jer ona kasnije sigurno
gubi dolnje grane,


Preredka sadnja kod bora, bukve i hrasta velika je pogrieška,
jer se kasno uzsliedivšim sklopljenjem krošnje ne može
više popraviti manjkavo razvide debla, dočim kod i vrlo guste
omorikove ili arišove sastojine lahko možemo pređi na što bolje
odgovarajući sklop.


Sa gustom, svojstvima razvitku debla odgovarajućom
sadnjom, postignemo to, da u
mladim sastojinam uzgojni troškovi u obde
nede biti potrebni, jer se sa proredom u urednim
sastojinama tek onda započeti imade,
kad se izbor glavnih stabala ved razpoznati
može, ili pako ako je prored jen je sklopa vladajudih
stabala potrebnim postalo s obzirom
na preveliki razvitak krošnja.


Listače u obde prije zahtjevaju podpuni sklop, s toga se
ne može dozvoliti, da pojedini primjerci stabala zauzmu odviše
slobodan položaj. Bor u tom pogledu sačinjava prelaz izmedju
listača i četinjača. Cim gušda mora biti mladikovina, tim umjerenija
neka bude i proreda. Kod sastojine uzgajajudih proreda
je glavno pravilo to, da ved u mladoj dobi izvadimo u prvom
redu bolestna, nakazna, grbava i razgranjena stabla. Kasnije,
da ne nastanu praznine, te da se krošnje susjednih stabala na
jednu stranu ne razviju, mogu se od prorede izostaviti i u
ostalom za život još sposobna bolešdu ne inficirana ma inače
i izvana pogriesna stabla. Vrlo razgranjena vegetirajuda stabla
moraju se u svojem razvitku klaštrenjem natrag potisnuti, a
samo onda odstraniti, kada su ved u nuzgrednu sastojinu
uvrštena.