DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 391 —


smo vidili, u nemjeaovitim i jednosobnim sastojinama do izražaja
dodju.


Bitnost toga načina prorede jest ta, da se moraju podržavati
i njegovati za bududnost sama jaka, uzpravna, zdrava
stabla, s pravilno razvitom krošnjom, udesavajudi pri tom sklop
sastojine tako, da stabla budu na površini po mogućnosti jednako
razdieljena. Sklop se ne smije više prekinuti, nego li je
to u interesu dobroga razvitka stabalja shodno. Bududi da ta
za budude uzdržati se imajuda stabla imadu zadadu, da i sama
stvore dovoljan sklop sastojine, s toga je ovdje inako drvlje
nepotrebno. Ova metoda proredjivanja provadjala se ponajprije
po šumsko pokusnim postajama, tako da je provedbom raznih
stupnjeva proreda napokon nastalo, jednako hrpimično podie-
Ijenje glavnih stabala Pri tom je izkustvo dokazalo, da se i
jako proriedjene sastojine, za vrieme najvedeg porasta u duljinu,
na dobroj stojbini opet brzo sklope, te da je i povećanje pri


rasta pri tom vrlo dobro. Ako se iz početka i pojave na tlu
rszne biline, to one razmjerno brzo i uginu uplivajudi tim na
plodonostnost tla.


Akoprem ovaj način uzgoja čistih i jednoličnih sastojina


načelno u cielosti svrsi odgovara, ipak se sama provedba istog


prema vrsti drveda i obliku sastojine u toliko razlikuje, da se


stalno pravilo niti za oto ustanoviti ne da.


Nije dakle od razpravljanih načina niti jedan sposoban za


to, da nas u svakom pojedinom slučaju dovede k cilju, ali se


zato ipak može ustanoviti onaj postupak, koji kod riešavanja


specijalnih slučajeva upotrebiti moramo. Glavno nastojanje kod


uzgoja sastojina mora idi za tim, da postignemo uredjenje sklopa


i što mogude vedu bezgranatost stabalja. Njekoje se vrsti drvlja


moraju ved u mladoj dobi tako rekud siliti na uzpravno i bez


granato razvijanje, dočim to kod drugih možemo odgoditi i na


kasnije doba.


Glede sastojinskog sklopa sa gledišta dobroga razvida sta


balja u mladoj dobi, ustanovio je pisac sliededi red: ariš, omo


rika, jelva, breza, jošika bor. jalša, jaaen i bukva.