DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 389 —
pogibelji. Ova se prozraka može samo u mladoj dobi provesti,
jer Čim je starija sastojina, tim je teže ustanoviti
za pojedino izabrano stablo za slobodni
razvoj krošnje potrebiti prostor po stalnoj
n j e k o j mjeri . Vadjenjem oko toga stabla nalazedih se
stabalja, koja su u dobromu sklopu uzrasla iste visine kao
i glavno stablo, ovo bi dobilo sada na jedanput odviše svjetla,
a to bi prouzročilo prerano razgranjenje istoga.


Proreda listača u oblikovnoj dobi, u jednodobnim čistim
sastojinama ne može se provesti, zbog pogibelji koja im prieti
radi duljine i bezgranatosti.


U jednodobnim sastojinama listača se po tom predhodno
ne može još u toj dobi provesti ni izbiranje i za budude odgojiti
se imajudih stabala. Isto vriedi i za bor.


Orugi su odnošaji kod ariša, omorike i jelve. Ove vrsti
drveda, niti nakon prorede ne sustanu u porastu u visinu, niti
se razgrane, a i bezgranatost se istih može postranim pritiskom
podstojnog drveda urediti.


Ovdje se dakle može spomenuti postupak uzgoja sastojine
i za vrieme najvedega porasta u visinu bez svake
pogibiji provesti, nu nakon izminuda ovoga razdobja, moraju
glavna stabla biti sva opet odgovorajude sklopljena, a ovaj se
sklop onda ved i dalje uzdržati može.


Uzgoj sastojine, to jest uzgoj pojedinoga stabla mora se
dakle u ovom razdobju ved dovršiti. Potežkoda izbiranja bududih
glavnih stabala, kao i nepredvidiva sudbina istih, opravdava
ipak i u ovakovim čistim četinjavim sastojinama, da se
za dalnji odgoj ostavi ne samo stanoviti broj stabala, nego
sva stabla prvoga reda, pak je jednako tomu sposobno svako
zdravo, dobro rastude stablo sa normalnom krošnjom. Iz početka
treba škartiranje prepustiti faktorima naravnoga porasta.
Kasnije se može ved laglje prosuditi, koja se stabla od 3—4
njih mogu smatrati stablima prvoga reda, a koja ne, kod ponovnog
kasnijeg uzgojnog sjeka pako, biti de ova hrpa naravno
manja, dok onda konačno ne ostanu samo još uzdržati
se imajuda stabla.