DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 388 —


Uz to ove brojke još nisu niti skrajne, ali se ved i iz
ovoga dovoljno prosuditi može, da — s obzirom još i na to,
što se mora poškrbiti i za stabla što de još uginuti — strogo
uzeto, nije mogude nnapred broj stabala točno ustanoviti. Ali
to iaktično nije niti od potrebe, pošto slučajno prijevremeno
eklopljenje uzdržati se imajude sastojine još uvjek nije skopčano
i sa kvarom.


Uzevši u pretres drugi uvjet — naime uzgoj stabala —
priečiti de nas u tom nartavši troškovi, da u interesu pojedinih
stabala, od vremena do vremena, redovite prorede
provedemo. Akoprem je nedvojbeno, da uzgojajudi pojedina
stabla, što se visine, debljine i razvitka krošnje tiče, najdobrotvorniji
uspjeh možemo sa odgovarajudim proredama postidi,
ali je pitanje, da li u tu svrhu upotrebljeni troškovi stoje i u
razmjeru sa postignutim i željenim uspjehom?


U prostranim sastojinnma nailazi ovo na nesavladive
potežkode još i uslied toga, pošto bi morali za odgovarajuće
radnike i nadzorne organe skrbiti, a i izradba materijala bila
bi pretežka,


Ako je prihvaćeno načelo njege po stabla, iz toga prema
potrebi onda sliedi i ta, da predmetom uzgoja mora biti ovdje jedinica,
a ne sastojina, po tome može biti i samo o odgovarajućem
oslobadjenju pojedinoga stabla govora, po prilici o prozračenju
ili pribavi svjetla (Umlichtun >) a ne o obdim poredama, i to
tako, da su u tom smislu uzete prorede stalne, a ne samo
periodično opetujude se.


Proti provedbi obdenitog postupka opravdani su prigovori sa
gledišta raznoliČnosti stvaranja stabalja, vrsti drveća, porasta
u visinu kao i oblika Bastojine.


Znamo bo već iz prije navedenog da kod listača, ako se
krošnja istih oslobodi postranične zasjene ili zastora, porast u
visinu prestaje, i da im se krošuja razširi, pak da ovaj postupak
po tom služi na uštrb stvaranju debla.


Prozraka se mora dakle u takovoj mjeri preduzeti, da tim ne
nastupi razgranjenje, te da se bezgranati razvitak ne izvrgne