DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 387 —


da moraju nastojati, da se na prorediti se imajudoj površini samo
toliko stabala izabere i odgoji, koliko uz normalan sklop u
sječivoj dobi još obstojati može. Ovaj postupak, uzgoja sastojine,
nazivlje pisac „Hochdurchforstung«.


Kod izabiranja ostaviti se imajudih stabala, mora se računati
sa svojstvom stabala, sa razvitkom krošnje i položajem
stabla, te se i njega ovih na površini po mogućnosti jednako
razdieljenih stabala putem redjenja mora uvjek obavljati i
prema zahtjevima istih. Ovdje je dakle načelo uzgojenja
stanovitog broja pojedinih stabala od mlade do sječive dobe.
Ostala stabla, služe tek njegi glavnih stabala i obrambi tla
pa se samo u tom slučaju uvršćuju medju ostaviti i njegovati
se imajuda, ako bi od za uzgoj odredjenih jedno ili drugo uginulo.
Odgovarajude tomu zahtjevu posjede se ova podredjena sastojina
(Fiillbestand) postepeno prema potrebi.


Ovaj postupak imade tu svrhu, da prikrati ono vrieme,
za koje bi se stablo sa velikom vriednošdu inače naravnim
putem razvilo.


Obdenito se ipak ne može niti ovaj postupak svagdje
upotrebiti, kako demo to i po dolje navedenom uviditi.


Valjanost se postupka ne može doduše sa teorijskog gledišta
napasti, ali je potpuno opravdano pitanje, možemo li
i u svakom pojedinom slučaju do cilja dođi sa sredstvima,
koja se mogu i upotrebiti? Kod prosudjivauja ovoga pitanja
moramo u prvom redu u obzir uzeti postojeću sastojinu, jer je
ona pri tom odlučujudi činbenik.


Prva poteškoda, na koju kod riješavanja ovoga pitanja
naiđemo je ustanovljenje broja do sječe uzdržavati se imajudih
stabala. Tako n. pr. na vrlo dobroj stojbini, u dobi od 70
godina treba po hektaru omorikove sastojine uz dovoljan sklop
650, u dobi od 100 godine 460 stabala; na vrlo lošoj stojbini
pako u dobi od 80 godina 1300, u dobi od 110 godina 864
stabala. Broj stabala po hektaru dobre hrastove sastojine iznaša u
dobi od 100 godina230, u dobi od 130 godina 160 stabala; a na
lošoj stojbini u dobi od 100 godina 500, u dobi od 140 godina
280 stabala.