DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 386 —


dolnje grane dugo žive, krošaja se još i kod dobrog sklopa
niže proteže, nego li krošnja od hrasta.


Svoje dolnje grane teško izgubi, ali može i vrlo gusti
sklop podnesti, dakle se i kod nje ipak može bezgranatost
postidi. — Krošnja bukve postaje samo na vrlo lošoj stojbini
i u višoj dobi kišobranasta. Ako se pod njom biline nastane,
to je onda već siguran znak neodgovarajućeg sklopa.


II.
U drugom dijelu razpravlja onda pisac o uzgojnoj sječi
sastojina, a vodi ga ovdje načelo, da-se troškovi uzgoja sastojina
moraju po mogućnosti ograničiti, te da se u interesu postignuti
se inaajućeg cilja, naravski uvjek samo ono sredstvo u potrebiti
imade, koje najmanje troškove prouzrokuje.
Pošto na razvitak sastojine, kao što smo to već i u I.
poglavju vidili, mnogo činbenika upliva, ne može biti dobro i
pravilno, da se uzgoj već po unapred ustanovljenom načinu
proredjivanja udesi.
Najstariji, osobito u nuzgrednoj sastojini opravdani način
proredjivanja je taj (po piscu: t. z. Niederdurchforstung) kada
86 izvade samo ugioula i potlačena stabla; ovdje dakle stupa
u krijepost princip uzgoja u gustom sklopu. Ovaj način imade
i sada još mnogo pristaša, te je nedvojbeno, da su se na
dobroj stojbini još i od putem naravnog pomladjivanja i
sjetvom nastalih mladika vrlo liepe borove, omorikove, bukove
i hrastove sastojine razvile, Nu ovaj postupak ne uzima u
obzir glavni činbenik najvećeg prihoda, to jest vrieme, jer sa
sustavnim uzgojem sastojine naravno mnogo prije cilj postignemo,
a to je kod današnjih okolnosti — i ako hoćemo da
budemo za natjecanje sposobni, to jest da si pred očima držimo
i odgovarajuće ukamaćenje naših glavnica, što pametno
postupajuć i činiti moramo — onda se ne možemo zadovoljiti
ni sa ovim već zastarjelim postupkom i to tim manje, pošto
on za slabe sastojine u obće ni prikladan nije.
Upoznanje mana napred razpravljanog primitivnog postupka
proredjivanja dovelo je strukovne krugove do osvedočenja,