DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 385 —
porasta u visinu postigne prije, nego jelva, dakle i svoju
krošnju prije zaokruži; ali de ipak uvjek paraboloidna ostati,
jer još i u najstarijoj svojoj dobi na vrhu tjera mladice.


Krošnja ariš a je neloidna dotle, dok je porast u visinu
krepak, kasnije paraboloidna, dapače i elipsoidna. Porast ariša
u visinu dugo traje; ako se dakle krošnja rano počme u širinu
razvijati, znak je, da se to drvede na tom mjescu ved
dobro ne osjeća.


Svoje dolnje grane još laglje izgubi, nego li omorika; nastanjenje
bilina na tlu ne znači još i to, da njegov sklop ne
odgovora, jer ariš voli slobodan položaj. Svaka, svjetlo direktno
ne uživaj uda grana ugine, kao što se to i kod istih posve slobodno
stojedih ariša opaziti može.


Ar i ševa krošnja ne siže tako duboko, ako dovoljan sklop
uzdržimo, kao kod omorike ili jelve, te ako iznaša 0.4 dio
duljine deblja, onda se u svakom pogledu može nazvati normalnom.
Krošnja joj je rietko kada pravilna, jer svoje grane
ne pruža točno prešljenasto a osim toga i zato ne, jer joj mlade
grane na strani prama svjetlu u vis rastu.


Hras t je kadar na dobroj stojbini i kod manje gustog
sklopa jelasto deblo razviti, a onda je i njegova krošnja do
svršetka porasta u visinu čunjasta. Na lošoj mu se stojbini
stablo razgrani, a krošnja je okrugljasta. Razgranjenje stabla
uslijedi tim kasnije, čim bolji je sklop. — Izmedju sviju vrsti
drveda hrast treba najviše prostora za razvitak svoje krošnje,
stoga se krošnja u starijoj dobi vrlo jako razprostrani, ali
doljne grane ipak uginu, ako svjetlo neposredno do istih ne
dopire. Hrast znade svoju krošnju, čim za to dovoljnog prostora
imade, i na uštrb porasta u visinu a i u prilog svoje
debljine previše razviti. Ovdje nije pojavljenje bilina na tlu
znnk, da sklop ne odgovara, jer i hrast voli rijetki položaj.


Kod bukv e je čunjasta krošnja vrlo rijetka. Njezino
deblo se još prije i u vedoj mjeri razgrani, nego li ono od
hrasta, dakle se imade u gustom sklopu uzgajati. Oblik krošnje
u raladjoj dobi jeste elipsoidan, kasnije poluokruglast, a pošlo