DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-- 382 —


može se lahko razpoznati, po tome da krošnja gušdom, i svodu
slična postaje.


Ariš u interesu razvitka svoga porasta u visinu zahtjeva
izrižno svjetlost; ako bi porast u visinu prije vremena zaostao,
to u mješovitim sastojinama znači podjedno i to, da mu
na tom mjestu u obće više obstanka neima.


Gusti sklop preči porast u visinu, koji nakon prorede
odmah opet započme.


Ariš se dakle imade uzgajati u svijetlom položaju, a njegov
je uzgoj najlaglji u mješovitim sastojinama. Stvaranje debla ne
samo da ne trpi uslied riedkog položaja, ved je to baš zahtjev
kod ariša.


Bor je sličan arišu u pogledu porasta u visinu. Gusti
sklop u mladoj dobi umanjuje porast u duljinu, ali je sa gledišta
bezgranatosti debla potreban. Ako mu je krošnja f«pla8nula,
onda je porast u visinu prestao, a tomu se ved niti proredom
odmodi ne može. Akoprem bor sa gledišta porasta u
visinu rijetki položaj zahjeva, ipak se i zahtjevi glede bezgranatosti
imadu u obzir uzeti, uzgoj bora imade dakle u gustom
sklopu započeti, moramo kod njega obzir uzeti i na pogibelj
pritiska od snijega.


Jelv a ra^te u početku vrlo polagano. Što se tiče njezinog
porasta u visinu, to je ona najviše slična omoriki, ali se
kod nje svršetak razdobja najvedeg porasta u visinu još teže
može ustanoviti, a ni sklop ne upliva kod nje u velikoj mjeri
na porast u visinu, to jest, ako si samo vladajude vrsti drveda
u sastojini držimo pred očima. Pošto porast u visinu kod jelve
jako dugo traje, zato ni kod uzgoja sastojine na tečaj istoga
ne moramo osobitog obzira uzeti, ved moramo u prvi red staviti
obzire glede debljine i bezgranatosti, te osobito na ovima
temeljiti i postupak, koji se kod uzgoja takovih sastojina preduzeti
imade.


b) Oblik se i veličina krošnje zato mora uvažiti, jer su
to vrlo važni činbenici kod poslova, koji se u interesu uzgoja
sastojina imadu obaviti.