DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 380 —


Svaka vrst drveda pridrži doduše fizioložki svoj posebni
porast u visinu na svakoj stojbini, ali je zato ipak absolutna
mjera istoga po atojbinama vrlo različita.


Ne odgovara li njeka stojbina jednako dvijema ili više vrstima
drveda, onda se ne može ni uiapred znati kakovo će
im biti medjusobno snašanje u pogledu porasta u visinu.
Zato se ne može unapred urediti ni način, vrijeme i trajanje
uzgoja sastojine, ved se ovaj mora danim okolnostima prilagoditi,
uz to se uviek ima promisliti i to, nije li bolje, u mjesto
da sa znatnim troškovima skupčano uzdržanje, koje vrsti drveda,
u mješovitim sastojinama putem njege i putem odgovarajućeg
proredjenja, zadovoljiti se sa podladenjem iste, pa da preostala
sastojina onda po mogućnosti što manje trpi?


TJ koliko porast u visinu ovisi od stojbine, glede toga
pisac navadja, da na primjer kod omorike maximum deset
godišnjeg porasta u visinu na dobrom tlu 4—5 m. iznaša, a
na lošom samo 1 m.


Na dobroj stojbini, može kod omorike nastupiti razdobje
najvedeg porasta u visinu ved u dobi 4—10 godina, na lošoj
pako, tek u dobi od 40—50 godina. U svakom pojedinom
slučaju dakle, imade se glede ovog na uzgoj sastojine vrlo
važnoga razdobja, potanko opredeliti tečaj (red) svijuh porasta
u zadnjim godinama.


H r a 8 t je napram u sklopu nastalih promjena vrlo osjetliv ;
u gustom sklopu, se proteže na dugačko dok u slučaju zasjenjenja
zaostane i brzo ugine. Za vrieme njegove oblikovne
dobe provedeno proredjenje prouzroči odmah razgranjenje
krošnje i zastoj porasta u visinu. Stalno svjetla izvrgnuta
krošnja, uzrokom je opet velikomu razgranjenju, što naravs´ci
probitačn) nije.


U rijetkom položaju uzrašćena hrastova stabla, nisu niti
na najbolioj stojbini uspravna. Uzrok grbavomu razvitku jesu
osim samotnoga položaja i po zareznicima i zvjeradi počinjene
štete, kao što i brzo razgranjenje.


Hrast u slobodnom položaju nikada ne postigne takovu
visinu, kao u sklopu.