DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 379 --
Pošto se pako drveće rastade u slobodnom položaju brže
udebljuje, nego li u sklopljenom, nuždno je, da se i odnošaj
izmedju ovih dviju oprečnih činbenika uredi.


Uredjenje to pako zahtjeva mnogo njege, budud se pri
tom osim na stojbinu, dobu i vrst drveda mora u obzir uzeti
i porast u visinu i razvitak krošnje.


a) Porast u visinu jeste vlastnost vrsti drveda i dobe.


Svjetlo zahtjevajude vrsti drveda rastu u mladoj dobi brzo
u visinu, sjenu zahtjevajude u obde polagaaije. Sveukupni cin.
banici, što uplivaju na porast u visinu, nisu još znanstveno dovoljno
osvjetleni, ali se zato ipak sama za uzgoj sastojina
važna pravila, mogu ved i iz jur poznatih izkustvenih činjenica
deducirati.


Kod svake vrsti drva postoji jedno stanovito razdobje, u
kojemu je porast u visinu izrazito veći, nego li u prijašnjoj, ili
u sliededoj dobi. Početak i svršetak ovoga razdobja je posljedica
vrsti drveda, sklopa i dobe.


Kod četinjača, upliva sklop manje na porast u visinu nego
li kod listača. U starijim četinjastim sastojinama se u sklopu
nastala prekinuda teže popunjuju, nego li u Ustavim šumama,
pošto je kod ovih produljenje krošnje i razvitak proširenja —
putem adventivnih pupoljaka — mnogo manje, nego li kod
prvih.


Listače se brzo sklope, nu zato ipak i kod njih više
slobodan položaj prouzrokuje polaganiji porast u visinu. Prekinude
odgovarajudega sklopa kod listača u višoj dobi, može
biti skopčan i s prestankom porasta u visinu.


U sklopu nastala ili stvorena prekinuda prouzrokuju kod
četinjača, obratni pojav nego li kod listača, jer one ovdje pospješuju
porast u visinu.


Da se optimum porasta u visina, nalazi izmedju potpunog
sklopa i slobodnog položaja, to je vrlo vjerojatno, nu dokazano
to uvjek još nije.


Kod svake je vrsti drveda od najvede važnosti trajanje najvećeg
porasta u visinu, po vrijeme kao i intenzivnost vodjenja
uzgojnog sjeka u sastojini.