DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 377 —


Tako se na primjer korenje bora, omorike i bukve, može
razviti u nizini slično onomu od jele, akoprem ove vrsti drveća
i na redovitoj njihovoj stojbini ne imadu osobito razvitu žilu
srčauicu.


ListaČe zalitjevaju u obde više etapne snage od tla, dakle
i više vlage; pa zato kod njih mjestne promjene u jakosti
tla i vlage prouzrokuju i u obliku sastojina znatne razlike. Da
li je ova razlika posliedica kakvode tla ili vrsti drveća i sklopa,
to upliva svakako i na one uzgojne mjere koje se u interesu
valjanog i dobrog gospodarstva pred uzimati imadu, jer de u
prvom slučaju nastati nazadak u porastu pojedinih stabala
(koji se nedade promjeniti), dok se u drugom slučaju ipak može
zlu pomodi odgovarajudom proredom.


Sa gledišta uzgoja sastojina važne su još i one razlike,
kojima se uzroci imadu tražiti u načinu pomljadjivanju snme
i u biološkim svojstvima drveda.


Cim je stojbina bolja, tim prije se i mladikovina sklopi,
predmjevajudi u ostalom jednake odnošaje, a tim đulja je i doba
najvedega sklopa. Tumačimo si to u vrlo kriepkom prirastu na
dobroj stojbini.


Uzgoj se sastojine po piscu može nazvati
uredjivanjem sklopa, pošto stvaranje i oblik
debla stabla ovise od sklopa. Vrlo je važno znati prosuditi
i to, kada je stalna vrst drveda u stanju na danoj stojbini, najlaglje
opet naknaditi u sklopu nastale praznine, jerbo od toga
ovisi onda i vrijeme t. zv. uzgojnih proreda (Erziehungshiebe.).


Ovo svojstvo drveda stoji osobito u savezu sa njihovim
zahtjevom pram svjetlu. Cim jednom počima uginude zasjenjenih
grana, uslied pomanjkanja svjetla, onda počima i porast
u debljinu zaostati, a to traje onda sve dotle, dok uslied uginuda
pojedinih stabala, preostala debla ne dobe i opet dovoljno svjetla.
Glavni činbenik oblika i razvitka sastojina jeste raznoj gustodi
sklopa odgovarajude svjetlo.


Medju svjetlo zahtjevajudim vrstmi drveda nalazimo riedko
kada, što se visine drveda i sklopa tiče, tako nepravilne sa