DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 376 —


šumskim gospodarom, a osobito pako strukovnjacima početn
cima.


Akoprem bi vrijedno bilo, da se cijeli taj članak u prevodu
saobdi, držim ipak ved i to dovoljnim, ako slieded samo
smisao, bar u obširnom izvadku ovdje saobdim glavni sadržaj
istoga, iztičudi pritom napose one dielove, koji su i sa gledišta
našega domadega šumskoga gospodarstva zanimivi i praktični.


I.
Temelj uzgoja sastojine jest postojedi obli k sastojin e
(Bestandesform); pa stoga o tom razpravlja i Schiffel ved
odmah u prvom poglavlju svoga članka.


Glavni činbenici oblika sastojine jesa stojbina i vrst drveda,
pošto u prvom redu od ovih ovisi i t. z. »habitus šume«.
Kod zadane stojbine, ne može se uplivati na klimu, osobito
pako ne na temperaturu i oborinu, dočim su površina tla,
gibanje zraka, voda, zatim kemiČka, fizička i mekanička svojstva
i pokrivala tla, ipak podvrgnuti, ako baš i samo u maloj
mjeri, uplivisajudim mjerama, koje mogu na oblik sastojine
uplivati i promjene prouzročiti.


Raznolikost sadržaja humusa stojbine, prouzrokuje u pogledu
razvitka kod mladih sastojina velike razlike. Kasnije
pako uplivaju više na oblik sastojine kemička, osobito pako
fizička i mekanička svojstva stojbine i svjetlo.


Vrst drveta upliva u dvojem smjeru na oblik sastojine.
Pojedine vrsti drveća, stavljuju s jedne strane različite zahtjeve
na fiziČna svojstva tla, a opadanjem lišda i sklopom krošanja;
s druge strane biološka su svojstva pojedinih vrsti drveda tako
različita, da je njihov razvitak i u svakom pogledu odgovarajudoj
im stojbini, napose kod mješovitih sastojina uvjek drugi
i opet drugi, a po tome i njihov oblik. Zahtjevi raznih vrsti
drveda na tlo jesu vrlo različiti: o tome nam najbolje orientiranje
mogu pružiti promjene u razvitku korenja istoga na
različnom tlu; jer kao što na razvitak krošnje drveda uplivaju
svjetlo i tlo, tako u liva i na oblik korenja dubljina tla, spojnost
i sadržaj vode u tlu.