DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 375 dočiv
se 0 posvemasaoj neopravdanosti te podvale, odlučao
ustao protiv provedbe toga nauma. A da je on u tom imao i
doista pravo, dokaz su, oni milijuni, što su baš nedavna, iza
smrti velikoga biskupa, u korist zemlje i naroda unišli veleprodajom
tek samo najstarijih, ved davno prezrelih sastojina,
ondašnjih po gornjem navodno ved pred više decenija, posve
opustošenih i zatrtih šuma.


Uzimajudi sve netom spomenuto pravedno u obzir, neima
dvojbe, da i Franji Cordasidu, tom po naravi dobričini i poštenjakovidu
u pravom smislu rieci, koji ako nije mogao ved nikako
pomoći, nije sigurno nikomu nikada ni naškodio, svakako
takodjer spada i u kolu po narod naš i domovinu zaslužnih
šumara — dostojno mjesto i harni spomen.


O uzgoju sastojinah.


Saobćuje : Pavao Dianovszky, kr. držav. šumarnik.


C. i kr. cumarski nadsavjetnik A. Schiffel, objelodanio
je u svezku 8—10 »Centralblatt f. d. ges. Forstwesens« g. 1906.
osobito sa praktičnoga gledišta zanimivu razpravu »O uzgoju
sastojina«. U toj razpravi nalazimo važnih i dobrih uputa, kako
strukovnjak mora da postupa u praksi, uzgajajući sastojine,
s obzirom na bioložka i iaa svojstva glavnih vrsti drveda. Pisac
skromno iztiče, da mu nije namjera stručnjakom podati nove
stvari ved da je samo rad da sumarno i sustavno, na
temelju vlastitih opažaja predoči ono temeljno i šumouzgojno
znanje, na koje su stalno ved i drugi naišli, ali ako i jesu
ta svoja izkustva u praksi i upotrebljavali, držali su ipak suvišnim,
da ista učine i drugima pristupnim. —
Po mojemu mnienju učinio se je Schiffel svakako zaslužnim
tim je, da tu svoju lazpravu objelodanio, u kojoj nam
potanko saobduje mnogo važnih činbenika u pogledu uzgoja
sastojina, te što se još osobito iztaknuti mora, i o uplivu istih
na glavne vrsti drveda. Time je on vrlo veliku uslugu učinio,
praktičnim teoretičnim iztraživanjima često vrlo daleko stojedim