DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 374 —


dobra, po svom činu, bio tek ravan tajniku zemaljske vlade,
uz ciglih 1800 for. godišnje plade, dakle ni tolikom zaslužbom,
što no ju je imao u pravilu u ono doba svaki t. zv. »Bestelter«
bilo koje bolje stojede šumsko trgovačke tvrdke kod nas.


Uza Bve to dolazi onda još i to, da se je kod nas sve do
konca osamdesetih godina prošloga stoljeća, u obde tek vrlo
malo ozbiljnije u javnosti staralo o šumarstvu i njegovoj
važnosti po zemlju i naš narod. Bile su tek pojedini riedki
pojavi. Neprestane političke borbe i trzavice u zemlji, takodjer
nisu mjerodavne faktore mogli zagrijati, da se ved jednom ozbiljno
late i riesenja toli važnoga pitanja organizacije cielokupnoga
našega šumarstva. Bolji su nam dani u tom pogledu počeli
svitati, tek nakon utjelovljenja bivše vojne Krajine materi
zemlji, te s tim u savezu stojećim osnudem krajiških šumskoimovnih
obdina i t. d.


Sve je to dakako moralo bitno uplivati i na bilo i najmanje
nastojanje pokojnoga Cordašida, za poboljšanjem i uredjenjem
naših šumsko-upravnih i šumsko-gospodarstvenih prilika
— a to tim više, što su mu se i s mjerodavne strane pravile
često više potežkode no pomodi, tako, da su po tom
konačno svedj rastudi službeni poslovi i djelokrug i njemu, koji
je to sve kroz godine i godine morao sam samac snašati i
obavljati, malo po malo morali skršiti nuždnu eneržiju i samosvjesti
te porasli — kako se veli — i preko glave, da su onda
napokon i drugi sretniji od njega došli, da žanju na polju,
koje je on tlo toli brižno i uztrajno obradjivao i čuvao od navala
sveobće bujice.


Da je u istinu i Cordašič znao u odlučnim pitanjima
svoje opravdano stanovište svom eneržijom i dosljednošdu dovesti
cilju, spomenuti demo ovdje samo jedan i u našoj široj
javnosti dobro poznati primjer, a to je slučaj, kada se je
s vrlo uplivnih i visokih strana išlo za tim, da se šume biskupije
hrvatskoga dobrotvora i mecene Josipa Jurja Strossmajera,
navodno radi pustošenja i posvemašnog zatiranja s njegove
strane, stave pod sefevestar. Tu je bio Cordašid, koji je osvje