DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 373 —


Kada je to mjesto nastupio, on ga je nastupio tako rekud
golih rukuh t. j . on si je morao tekar stvoriti i položaj i djelokrug,
a k tomu je trebalo, odgovarajuće tadanjim vladajudim
nazorom u pogledu obde važnosti šumarstva po svaku zemlju
i narod, mnogo takta, opreza i strpljenja. Ali se je svemu
tomu ipak Cordašid, hvala njegovoj ozbiljnoj i miroljubivoj dudi
svrsi shodno znao prilagoditi. On je uz to primjereno tada na razpoložbu
stojedem mu i podčinjenom šumarskom osoblju, morao
sav vanjski rad, toli kod županija koli obdina povjeriti i prepustiti,
čes´o i takovima, koji niti su imali podpunu stručnu
spremu, da udovolje velikim na nj stavljenim zahtjevima i zadatkom
a niti inače bili uvjek i pouzdanja vriedni a uz to s pomanjkanjashodne
organizacije i sredstava za nuždni nadzor, ovo je osoblje
bilo manje više prepušteno samom sebi, dok on sam i opet, zaokupljen
silnom navalom pisarničkog poslovanja, tek jedva i u najvažnijim
slučajevima dospjevao, da se lično i na licu mjesta osvjedoči
o pravom stanju stvari. Ta danas je skoro i nepojmljivo,
kako je jedan čovjek kroz toliki niz godina, mogao u obde toliki
trh poslovanja uz mnoge nenavidnike i razne navale i samo
površno, a nekmo li zahtjevom stvari odgovarajude, a ipak i
častno svladati. Kolikim se je pri tom uz to morao boriti
raznim predsudama i potežkodama, to znadu najbolje prosuditi
i oni naši stariji drugovi, kojima su pobliže poznati nazori
— koji su u ona doba u nas još i u najmjerodavnijim
krugovima, glede šumarstva i šumara, žalibože vladali a i odlučivali.
Šumar se smatrao tek potrebnom nuždom, riedko je
koji njih uživao dolični i zasluženi ugled i povjerenje. Velika
vedina tadašnje inteligencije vidjela je još uviek u šumaru samo
njegdašnjeg »Forstera—Jagera«, vulgo »Piksenspanera« sa
puškom na ramenu, perom za šeširom, u zelenom odjelu i čiz
mama na nogama, palašem o bedru, te dimedom lulom u ustin a.


Kakvi je položaj u krilu zemaljske vlade, onda i sam vrhovni
šef autonomnoga našega šumarstva, kao takav zauzimao, karakteriše
ved i ta činjenica, da je taj izvjestitelj, koji je iniao po
svom zvaničnom djelokrugu odlučivati o milijunima narodnoga