DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1908 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 372 nicama,
da što više, on se u znatnoj količini razpa´ava i po
Bosni, Hercegovini, Dalmaciji i Istri


Savezno a tim, spomenuti demo sada odmah, još i drugo
Cordasićevo djelo, na dosta pustom polju hrvatske šumarske
knjige, a to je vladinim troškom godine 1881. izdana. »Nauk a


o sadjenju i gojenju šumah«. Knjiga, koju je on,
kako sam u predgovoru k istoj iztide, ne samo zato napisao
i izdao, da time toli hrvatske šumoposjednike koli i šumarsko
osoblje upozori, »kako su nam šume naše u narodnogospodarstvenom
pogledu od prevelikoga zamašaja i važnosti;
kako su nam one dragocjeno blago, vriedno, da mu posvetimo
svu pažnju i brigu svoju; i kako nam uz racionalno gospodarenje
mogu baš te šume biti neizcrpivimi izvori materijalnoga
blagostanja i imutka«.
To pa i želja, da koliko toliko olakša nauku učenikom
na gospodarskom i šumarskom učilištu
u Križevcih, koji, neimajući skoro nikakovih šumarskih knjiga,
na hrvatskom jeziku, puno vremena i truda troše pisanjem
predavanja, potaknula ga je, da napiše »Sadjenje i gojenje
šumah«, taj prvi i ponajglavniji dio šumarske znanosti«.


Zaliti je pri tom samo, sto se, kada ved pokojnik toga
nije mogao izvesti, do sada još nije o trošku zemlje izdalo ved
i koje dalnje, današnjem stanju šumarske nau
k e od g 0 V a r aj u d e i svrsi shodno popunjeno
izdanje, te napose i po naš šumarski pomladak toli
važne i potrebne knjige i nauke.


Da je Cordašid i povrh toga napisao i objelodanio još i
više obde koristnih i stručnih članaka po raznim časopisima,
samo je sobom razumljivo


Spomenuli smo uz to ved i prije, da je Cordašid od god.
1872. pa sve do g. 1882. t. j . do utjelovljenja t. z. c. i kr.
krajiškog šumskog nadzorničtva za krajiške imovne obćine, unutarnjem
odsjeku kr. zemaljske vlade, koje je uzsliedilo povodom
konačnoga razvojačenja i pripo;enja bivše hrvatsko-slavonske
vojne Krajine, materi zemlji — bio jedini šumarskotehnički
stručni organ naše zemaljske vlade.