DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 299 —


Smatramo stoga opravdanim, da se gdje to god terenske
prilike uvjetuju, po svoj mogućnosti, ovi grboliki putevi svaki
za sebe ponajprije na čim manje lomova svedu, eventualno i
u jedan pravac, a onda tek gospodarstvenu mrežu kombinirati.


Ovdje ćemo navesti način izravnanja grbolikih puteva na
matematskoj podlozi, prem se ista i pomoćju busole, nu sa
manj e točnosti, kod kraći h pruga izvesti dade, jer bi uporaba
busole, gdje bi se prosjecao dulji m e d j a š n i prosjek,
mogla izazvati negodovanje sa strane medjaša (šumoposjednika),
kada bi se dvostruka traga morala presjecati u vrijednih sastojinah
i ne uzev u obzir troškove.


Primjere koje ćemo sada navesti vrijede obćenito, koli za
sume u ravnici toli za one ležeće u brdskih predjelih.


Primjer I.


Mogu nastupiti slijedeći slučajevi:


1. da imademo od točke 26—30 (Vidi lik F) prema liku
F izkolčiti ravan pravac, koji će služiti kao medja;
2. da imademo u istom smjeru izkolčiti prosjek, koji će
ujedno moći služiti kao put, pa tako napustiti točke 27, 28 i 29
3. Točke 26 i 30 moraju nam biti fixirane t. j . zadate
sa svojim koordinatama.
Mi u nazočnom slučaju imademo koordinate proračUnane,
nu, ako bi došli u priliku, da bisme imali izvesti od točke na
točku u šumi pravac, a da nam iste fixirane nisu, to ćemo morati
bilo kroz rijedku šumu, bilo po moguće obstojećem kakvom
putu ponajprije izkolčiti od toČke na točku poligon, teodolitno
ga izmjeriti i temeljem proračunanih pravokutnih koordinata
sačiniti nacrt, kao što je to već učinjeno ovdje, .a onda istom
računskim putem opredjeliti smjer na novo se izvest imajućoj
tragi prosjeka — T (iztočkana linija u liku B.)


Moglo bi se doduše to učiniti putem i opredjelenja magnetičkog
azimuta trage, alhidadnim transporterom, ili tetivnim načinom,
nu bezdvojbeno su to manje točni načini, ako se jos
uvaži kratkoća stranice i mali kut.