DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 297 —


da demo moći spretno vanjski put prilagoditi našoj gospodarstvenoj
razdiobi.


U ostalom nije niti po čuvarsku službu podesno osnivanje
preznatnog broja priključaka ove vrsti, — kada će se i onako
izvoz preko sume skrenuti i usredotočiti na jedan do dva
glavna prosjeka.


Smjer prvog glavnog prosjeka, koji će služiti za osnovku
gospodarstvene mreže nije moguće precizno ustanoviti bez
točno g mapiranja obcda i računanja, pa demo si za isti opredjeliti
smjer, u smislu mreže razdijelenja, putem busole, uvaživ
lokalnu leklinaciju magnetičke igle naprama astronomskom
meridianu ; te opredjeliti najprije taj mag. azimut na katastralnoj
mapi, a tad ga prenjeti u narav.


Možemo se ovdje još bolje poslužiti, da prodiremo izkolČivaajem
prosjeka u sami u produljenju nama pogodnog, u
mapi i naravi opredjelenog pravca, izvan šume (smjer od naše
izlazne točke prosjeka spram kojeg tornja od crkve, sgrade itd.)


Nakon toga, što smo na ovaj koj način opredjelili smjer
prosjeka u duljini od kojih 250—5000 (do koje duljine još u
obde možemo valjano šiljak od motke razabrati), nastavljamo
sa daljnim pikiranjem prosjeka u širini, koja nam je nuždna
za jasni vidik signala.


Nastavljamo sada izkolčivanjem prosjeka tako, dok bacimo
visuru na predjašnju točku, pa dalekogled preložimo, da dobijemo
slijededu toČku (sukzessives Einvisieren),*


Primjeri:


Iznjeti demo sada po likovima A do G (Vidi 57 sLriinu
Š. 1. za 0 g.) njeke slučajeve i opisati ih.** Kada je obod niipiran
mogu nastupiti slijededi slučajevi:


* Naravno da teodolit mora biti udešen tako, da se dilekogleđ daje prelagati
te dl je teodolit prost od kolimaoioue pogriješke.
Ako teodolit ipak nije tako (šw obično biva) udešen sa dalekogleđom za prelaganje,
tad moramo dalekogled dva krat prevrnuti i okrenuti oko oai alhidade IHlijed
čega se pojavi četverostruka kolimaeioiia pogriješka, te prava točka leži upravo
u sredini izmedju dohljenih tih dviju točaka


** To nije u naravi učiDJeno prema liku B u odjelu 20. jei to tamo niau prilike
uvjetovale, nu pošto neiiua potrebe, da se za oto posebni lik ođtisne učinili smo
to za ilustraciju ovdje.