DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 356 -
Mogu li se krajiške imovne obćine — zatim zemijištn&
zajednice te zadruge za uzajamnu pripomoć — smatrati korporacijama
u smislu § 29. aK 2. zak. čl. XVI.: 1870. — nadalje
imadu li činovnici kotarske oblasti — kotarskoga suda,
pučki učitelji te šumari imovnih obćina aktivno i pasivno izborno
pravo za izbor obćinskog zastupstva. PoTodom jednog
konkretnog slučaja izdala je kr. zem. vlada, odjel za unut. poslove,
ođpisom od 31. ožujka 1908. broj 70.878 kr. županijskoj
oblasti u B. sliedede riešenje:


Riešavajud utoke i to:


1. Tome J—a proti onomu dielu tamošnje drugomolbene
odluke od 15. listopada 1907. br. 2030., kojom je uz uputu
utjecateljevih prigovora odlučeno da imadu u listini najvedih
porezovnika u obdini za izbor obdinskoga zastupstva u Gj—u
ostati imovna obdina Gj—a i zemljistna zajednica Gj—a; a u
listini birača J. V., F. F., dočim je podjedno povodom utoka
J. S—a, kr. kot. pristava i Dr. B. odredjeno, da se u listinu
birača imadu naknadno uvrstiti činovnici kr. kot oblasti i kr.
kot. suda, zatim J M. šumar imovne obdine Gj—e, te pučki
učitelji L. J., M. P. i St. E.
2. M. S—a i druga proti onom dielu napomenute odluke,
kojom je odlučeno uz odputu prigovora utjecatelja, da imadu
u listini najvedih porezovnika u obdini ostati zadruga za uzajamnu
pripomoč u Gj—u; obnalazi kr. zem. vlada, odiel za
poslove unutarnje davši u cielosti mjesta utoku M. S—a i drugova,
a dielomično utoku Tome J—a, napadnutu odluku preinačiti
te odlučiti, da se imadu imovna obćina Gj—a, zatim
zemljištna zajednica Gj—i zadruga za uzajamnu pripomod u
Gj — u brisati iz listine najvedih porezovnika u obdini, pošt o
nijedna od njih nespada u red korporacija u
smislu §. 20, al. 2. zak. čl. XVI. : 870. nadalje izredi, da se
činovnici kot oblasti i kot. suda u Gj—u, zatim šumar
imovne obdine Gj—a, te pučki učitelji ne imaju
uvrstiti u listinu birača, za izbor obd. zastupstv
a u Gj—-u; pošto svi spadaju u red obdinara navedenih u
§. 4. si. d) pozvanoga zakona, kojim obzirom na ustanovu §. 6.
i 29. rečenoga zakona ne pripada ni aktivno ni pasivno
pravo izbora u obdini.
Mjesečnik p* d.