DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 354 —


Ijaju, — budu neupotre´oive ili manjkave, uzkratiti de se vidomovanje
namira, pod osobnom odgovornošću sve dotle, dok dotične
mane ne budu odstranjene.


4. Eventualni troškovi nadzornih tehničkih organa, skopčani
sa preizpitanjem tehničkih operata, podmiriti će se iz
zemaljskih sredstava.
5. Zemljištnim zajednicama preporučuje se u vlastitom
njihovom interesu, da — stvarajući zaključke glede obave gore
spomenutih tehničkih radnja većeg obsega — uvjetuju, da će
obročne izplate nagrade tehničkim vještacima uslijediti prema
faktičnoj vrijednosti do izplate obavljenog tehničkog rada, a
treba ustanoviti i rok, do kojega valja da bude rad obavljen.
— Imaju li pako tehnički operati služiti u svrhe gruntovne
ili katastralne, biti će svakako uputno ustanoviti u ugovoru,
da će se primjereni ostatak nagrade (ako ne više, a to barem
jedna trećina ili najmanje jedna četvrtina) izplatiti tek iza
kako bude operat bez zapreke u gruntovnici ili katasteru proveden.
Prinos tomačenja §. 18. zakona od 25. travnja 1894. o
uredjenju zem. zajednice. Usljed predstavke V. N. i dr. iz


D., ukida se ureda radi zaključak glavne skupštine zem. zajednice
D. od 10. kolovoza 1907.. kojom se naseljenicima, koji
sttku urbarsko pravo u zemljištnoj zajednici D., brani uživanje
tog prava, dok ne uplate pristupninu, koja je pravilnikom ustanovljena,
dosljedno ukida ee i taj zaključak potvrdjujuća odluka
kr. kot. oblasti u Č. od 2. rujna 1907. br. 9^52. i to
iz razloga, jer ustanove Pravilnika stupaju u kriepost tek onim
danom, kojim dobiju potvrdu kr. zem. vlade, stoga se i Pravilnikom
odmjerena pristupnina može zahtjevati tek nakon odobrenja
Pravilnika po kr. zem. vladi.


Koji je dakle ovlaštenik stekao ovlašteničtvo prije odobrenja
Pravilnika po kr. zem. vladi, od toga zem. zajednica
ne može zahtjevati uplatu pristupnine, bio on starosjedioc ili
doseljenik. (Rješitba kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove
od 13. veljače 1908. br. 6216)


Iz upravne prakse.


Prilog k tumačenju §. a 41. zak. čl. XYI; 1879. »ob uredjenju
obćina i trgovišta^ koja neimadu uredjenoga pogla