DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 353 —


u Livnu i Drnid Milaa do sada u BrČkoj, a sada u Sarajevu,
za nadšumare u IX. cin. razredu, te Mori c grof Montekukol
i šumarskim upraviteljem X. čin. razr. u Zvorniku,


Naredbe i zakoni.


Naredba kr. hrv. slav. dalm zem. vlade, odjela za unut
poslove od 28. travnja 1908. br. 20213. u predmetu preizpitanja
tehničkih operata izradjenih za zemljištne zajednice. Kr.


zem. vlada, odjel za unutarnje poslove opazila je iz predloženih
spisa, da tehnički operati vedeg obsega, što zemljištne zajednice
sa znatnim troškom izraditi daju, a naročito operati u preduzetim
reambulacijama, koje su potrebne za ustanovljenje i rektifikaciju
pravih medja i usurpacija posjeda zem. zajednice, nisu
uvjek izradjeni nužnom točnošdu, da bi mogli služiti valjanom
podlogom za sudbene i upravno uredovanje, dotično za gruntovnu
provedbu. — Da se tomU doskoči, te zemljištne zajednice
sačuvaju od suvišnih i nekoristnih izdataka — nalazi
kr. hrv. slav. dalm. zem. vlada, odjel za unut. poslove, na temelju
vrhovnog nadzornog prava nad z. zaj. (§§ 50. 43 savezno
s i; 25. zakona o uredjenju zemljištnih zajednica od 25,
travnja 1894.) odrediti sliedeče:


1. Sve tehničke operate vedega opsega, a naročito operate
u preduzetim reambulacijama, koje su potrebne za ustanovljenje
i rektifikaciju pravih medja i usurpacija posjeda zemljištnih zajednica,
imadu zem. zajednice putem prvo stepene nadzorne
oblasti predložiti kr. hrv. slav. dalm. zem. vladi odjelu za unut.
poslove, koja de ih po svojim tehničkim organima preizpitati
dati.
2. Na poziv nadzorne oblasti — dužan je tehnički vještak
smjesta radi preizpitanja predložiti tehnički operat, ter preizpitajučem
tehničkom organu dati nuždnu obavjest — prema potrebi
i na licu mjesta. — Revizijom pronadjene mane ima tehnički
vještak neodvlačno odstraniti i izpraviti. — Izpitajudi
vladin tehnički organ ima prigodom svake revizije sastaviti
revizionalni nalaz, u kojem valja točno opisati sadanje stanje
radnje, ter izdane odredbe.
3. Izplata nagrade tehničkim vještacima uvjetovana je o
vidiraovanju njihove namire po predstojnike prvostepene nadzorne
oblasti zem. zajednice. — Ako preizpitanje radnje prema
tehničkom nalazu — gledom ua svrhu, radi koje se sastav