DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 333 —


Predjimo na samu stvar. Na temelju zakona od 22. srpnja
1894. 0 uredjenju šumarsko tehničke službe, kod političke
uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, kao i provedbene
naredbe k istomu zakonu od IB./VII. 1895. broj 35.633., nadalje
i zakona od 26. ožujka 1894. kojom se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom, te naredbe od 23. travnja 1903.
br. 23.152 dužan je k r. kotar, šumar, za šume i pašnjake
z. z., u obde stručno raditi.


Da se tu njoraju razumjevati i razne, šumsko-tehničkomjerničke
radnje, razumjeva se samo sobom!


Gdje se na takovom zajedničkom tlu, harači, prisvaja,
prikračuje itd. dužan je kr. šumar, tehničar, na poziv kr. kot.
oblasti, ili na zahtjev zem. zajednice ili same stranke, da strukovne
izvide provede, a po potrebi, da preporno zemljište iz


mjeri i 0 pronadjenom nacrt predloži
Takovi su evo propisi, a na to nas i sama šumarska
znanost upućuje.
Da li šumar sam izvide obavlja, ili je vještak kod očevida,
u bitnosti, na samoj stvari, nemenja ništa.


Da se u buduče, izbjegne raznim nesporazumcima, bilo
bi poželjno i uputno, -— a samoj stvari koristno — da se
jasno kaže, što kr. kot. šumar smije u ovakovim slučajevima
učiniti, a što ne. — To je potrebno znati, jer kako a uvodu
vidimo, — prigodom riešavanja u II molbi, došlo je do nesuglasica,
u pogledu upotrebe kr. kot šumara, kao mjerniČkog
vještaka, kod riešavanja priepora, o usurpaciji šuma, pašnjaka
i puteva — zem. zajednice. Mnogi šumari, bili su sigurno
vještaci kod kr. kot. sudova i sudbenih stolova i u
čisto privatnim parnicama, pak nitko nije prigovarao njihovom
»mnienju.« U našem slučaju, prigovara se ali. Neznamo, da
li je to pravo ?


Idemo, da vidimo. Po § 207. gr. par. post. uzimaju sudovi
na mnogim mjestima šumare za vještake (i sam sam bio
mnogo puta, mjerničkim vještakom. — Nitko se proti tomu
pritužio nije.)