DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 332 —


A nebi to valjda donjelo ni kakove koristi, ta demu da
se onda inatimo ?
Napisasmo to od srca i ljubavi spram struke i za to, da
prinesemo bar koji atom k unapredjenje šumarske nam struke.


Pri zaglavku cjelokupne razprave pako, osvrnuti de mo se još
i na izpostavu popriličnih troškovnika u poslu uredjenja
suma i sastavka šumsko gospodarskih osnova, a isto tako
de mo prigodice ma kojim putem, u kojeČem još i upotpuniti
ova dosadanja razmatranje, poprativ ih po mogućnosti i mijenjem
drugih domadih stručara.


Kr. kot, šumar, kao mjernički vještak.


Piše Gašo Vac, kr. kot. šumar.


Kr, županijska oblast u O. izdala je dne 1. listopada g.
1905. pod br. 17.850. sliedede riešenje:


„Pošto kr. kotar šumar neima ovlaštenja, na izvršivanje,
civilne mjerničke prakse, to se kr. kotar, oblasti nalaže, da
ga u budude nesmije upotrebiti kao stručnjaka,
na takova uredovanja, koja iziskuju prisutnost i rad tehničkog
stručnjaka, ovlaštenog za izvršivanja civilne tehničke prakse, u
smislu naredbe br. 15.660. ex 1876. od 26./II. 1877.«


Ovom odredbom, nedira se ali u ustanove
kojom se kotar, šumari, kao stručnjaci, u šumskim
tehničkim poslovima upotrebiti imaju."


Povod ove odredbe bio je taj. što je kotar, oblast svojega
kr. kotar, šumara — upotrebljavala za vještaka, prigodom pritužbah
stranaka proti usurpantima šuma, pašnjaka i put
e v a, vlastnost zemljištnih zajednicah, ili na sam zahtjev
zem. zajedn´ca, da se izmjerom urede usurpacije šumah i pašnjaka.
Pošto ovakova odredba znatao zasijeca u vanjski tehnički
rad kr. kot. šumarah, to ćemo ovo važno pitanje, na
svih strana raspraviti. Svaki bi od nas morao u ovom listu
svoje topogledne doživljaje iznieti, da se i to »vjestačko pitanje
« šumarah jednom rieši.