DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 294 —


1. Sume u ravnicah.
U ravnici rijedko kada de nam dostati, za podijelenje šumskili
predjela (gosp. jedinica) u sjekorede i odjele, naravne ili
umjetne ved od prije moguće postojede medje, doli kod manjih
kompleksa.
Skoro uvjek demo se dakle morati poslužiti ili djelomice ili
i sasma umjetnim prosjecima.
Kao najprikladnije naravne ili umjetne ved postojede medje,
upotrijebiti demo cestu, željezničku prugu, rijeku, izraziti potok,


t. ZV. planski put, koji ima služiti javnosti, pa je kao javno
dobro u katastru proveden, te privatno sgodno osnovani put.
Konačno bi se mgl i upotrijebiti, već mogude od prije
postojedi prosjeci, koji su bili projektirani radi lova, bolje orientacije.
požara, izvoza ili u obde u šum, gospodarstvene svrhe.


Nu ne demo nikada, a da tobože prištedimo, upotrijebiti
kakav neznatan dio ved postojedih razdjelbenih linija, ako
nam ne bi isti konvenirao cjelokupnoj mreži gospodarstvenog
podjelenja, niti demo za volju te neznatne prištednje osnovati nezgrapnu
mrežu gosp. ili unutarnjeg podjelenja šume, jer ovo
ima skoro uvjek biti trajne vrijednosti.


Ne moramo ipak vazda težiti za tim, da nam prosjeci u
jednoj gospodarstvenoj jedinici (ili suvislim šumskim predjelima)
imadu medjusobni priključak.


Primjerice može koju vedu šum. površinu (2.000—3.000
jutara) presjecati potok sa širinom n. pr. od 6—10«, i podjeliti
tu površinu u dva djela sa raznim imenima.


Tu nam je posve slobodno opredjeliti zasebno za svaki
taj šumski dio mrežu gospodarstvenog podjelenja, koja bi nek
bila — što se tiče površine odjela — suglasna, dočim inače
ne treba biti jedinstvena, jer to ne bi mogude bilo, i u mnogih
slucajevih n. pr. svrsi shodno obzirom na izvoz i t. d.


Tako bi n. pr. mogao u jednom djelu kao osnovka gospodarstvenog
podjelenja služiti ved od prije izvedeni prosjek (kojega
bi samo trebalo sredinu izkolčiti i obilježiti), dočim bi kod
drugog djela, služio osnovkom i prosjek, koji ide shodno uzduž
šume a predstavlja medju dvaju šumoposjednika i t. d.