DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 329 —


U brdskim šumama — malom su iznimkom — svi odjeli
nepravilni.
Izjednačiv površinu avih odjela sa označenom ukupnom
površinom u izkazu čestica, predjemo na proračunavanje povr


šina pojedinih odsjeka unutar jednog a odjela.
Nastavša razlika izmedju sbroja površina. s vi h odsjeka
pojedinog a odjela, sravni se sa površinom odjela dobive


nom, naprijed navedenim načinom, pa se mogude nastala razlika
onda proporcionalno repartira na pojedine odsjeke.
Time bi bio posao oko preračunavanja površina dovršen,
pak se prelazi na sastavak ,,I z k a z a površina*.


Ako su prijeporne čestice cjele ili samo dio istih, to površina
prijepornih djelova ne dolazi u račan kod izkaza površina,
nu to valja u izkazu Čestica iztaknuti i prijepornu površinu
prema gosp. nacrtu odbiti


Budući, da u svi h inih taksatornlh tiskanica, doli izkaza
površina, dolaze jutra sa 2 dese´inke, a ne sa " , to je naše
nemjerodavno mnijenje, da je vrlo praktično likvidiranje i rektificiranje
površina, ako se umjesto sa O" operira sa desitinama
od jutra, te tek konačno izkaz površina propisno izpuni sa ´^´´.


Naš šum. lovački koledar sadržaje takodjer na strani 35.
za god. 1908. vrlo praktičnu skrižaljku za pretvaranje ^° u
desetine od jutra i obratno.


Pod neplodnom površinom razumjevamo: prosjeke, kamenolome,
pješcenike, puteve, popuzine. jarKe, gole stijene itd.


Prosjeci, putevi, potoci itd. ako služe, kao crte gosp. podijeljenja
šuma, dobiju svoju oznaku prema šemi prvoj
k našem uredjajnom naputku (A, B, 1, 2 itd), nu sa površinom
dolaze u izkaz te površine samo onda, ako spadaju šumskom
posjedu i nijesu javno dobro, inače im se oznaka samo u gosp.
nacrt unese.


Prije glavnog opetovanja površina odjela dolaze iztaknuti
svi prosjeci, svaki sa svojom oznakom i ukupnom površinom.
Konačno dolazi opetovanje ukupnih površina šumskih
predjela, koji spadaju istoj gospodarskoj jedinici, a nijesu su