DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 327 —


Svako oštedenje planimetra znatno upliva na rezultat površina,
pa bi se 8 toga imao svaki planimetar prije uporabe,
s obzirom na njegovo stanje izpitati i na ve<5 poznate načine
rektificirati.


Što se tiče točnosti planimetra, to 8e ista bilježi, kod površina
srednje veličine i kod dvokratnog obilaženja oboda, sa
1/500 i 0-27„.


Kod veće vježbe, te ako je lik ravnijim crtama omedjen,
može se kako vele još veča točnost polučiti.


Uporaba tankog ravnala, eventualno iz kovi bar umetnutom
u drvo olakša rad, pa ako se pazi, da se šiljak točno uz rub
lineala prislanja i po crtah oboda povlači, to se znatn o po većav
a točnost rada.


Nije nam nikada uspjelo postići bolje rezultate prostom
rukom povlačeć šiljak, prem to njeki zagovaraju; nu kod
vrlo krivudastih potoka to inače ne ide.


O dopustivosti pogriješaka kod preračunavanja površina
i t. d. bijaše govora već u djelu A) naše razpravice (strana


178. ex 1907.).
Kod pravilnih figura rabiti ćemo uvjek geometrijski način,
a napose, gdje su nam duljine uz to još i kotirane (pravilai
odjeli, prosjeci i si.).


Nastaje pitanje sa kojom bismo markom operirali na planimetru,
uvaživ mjerilo gospodarstvenih nacrta 1" = 80°.
Imajuć na planimetra marku 1" = 80° mnijemo da možemo
dostalnom točnošću poslovati ci do 1 jutra.


Akoprem naš uredjajni naputak propisuje izlučbu sasto1—
4 jutra, ipak se višeputa desi, da se izlučuju čistine, vrtovi,
polja i slično i sa površinom do V^ i ´/s jutra i to s razloga
administrativnih.


Valja bo više puta držati eventualne usurpacije u evidenciji
radi odmjere zakupnine i t. d.


Kod ovako neznatnih površina, a moguće još nepravilnih
oblika, ne postizavam o gore rečenom markom valjane rezultate.