DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 324 —


Po našem uredjajaom naputku (§. 4.) imali bi se sjekoredi,
samou sastojinskih i preglednih nacrtih u smjeru
sječe označiti strelicom, koja seže preko cjele duljine sjekoreda.
Mnijemo, da bi se ta odredba imala protegnuti i na
gospodarstveni nacrt, ali sa tom preinakom, da bi ovdje dovoljno
bilo upriličiti krade strelice, koje bi eventualno samo
diono prolazile po medjah gosp. podjelenja,


K naslovu našeg uredjajnog naputka:


d.) P r 0 r a č u n j a n j e površina,


§. 9. Prema našem uredjajnom napu*ku proračunanje
pojedinih odjela i odsjeka obavlja se na temelju gospodarstvenoga
nacrta i to ili načinom geometrickim ili pomoćju planimetra,
Sbroj površina svih odjela izporedi se i izjednači se onda sa
površinom dotičnog šum. predjela (gospodarstvene jedinice),
izvadjenim iz katastralnih, segregacionalnih ili novih gruntovnih
operata.


O izračunatih površina pojedinih odjela ili odsjeka ima
se sastaviti : „I zkaz površina* prema obrazcu 2.
Kod proračunanja površine smatra se jedinicom 1. kat.
jutro == 1600a°.
Ovim je u jezgri sve nužno iztaknuto a i prama naputka
podana direktiva uredjajniku.


Pozivamo se ovdje samo još i na već u „Šum. listu, za
veljaču 1.907 (Vidi stranu 60 Naslov 4 »Pisarnička
izradba operata izmjere«) u kratko ili obdenito
prikazano proračunanje površina, polag naše najnovije katastral.
instrukcije.


Njeke tih odlomka možemo uporaviti i za naše slučajeve.


Proračunavanje površina osnujemo prema tomu, da li smo
šumski objekt samostalno vani mapirali (ovdje tada može predstojati
procedura oko izpravka gruntovnog stanja), ili jesmo li
izmjeru prislonili na zem. katastralnu izmjeru (što je redovno).


Gdje predleži teodolitno poligonometrička izmjera, tamo
se proračunavaju površine putem koordinata.