DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 323 —


posve izvudi.


Pokusne plohe mogle bi se po položaju u naravi unjeti
u makular griinspanom (inače i samo olovkom) te uz nje staviti
tekući broj pokusne plohe sa površinom, a duljinu i širinu
im kot´rati. N. pr.


40°


P. P. XX.
20°


2 j


Ovakov pregled silno pospješuje daljnji taxatorski rad,
jer je pri tom zorno prikazano razmještenje pokusnih ploha, po
tom zorno prikazano razmještenje pokusnih ploha po odjelih
i odsjecih.


Kao što nazivaju vojničku preglednu kartu u šumarstvu
pomodnom, tako bismo mogli nazvati i geološku kartu, nu na
ovu d3 mo dođi još u tredem dijelu (C) ove razprave.


Glede umnažanja mapa postoje razni načini, nu dandanas
postoje ved i zavodi, koji su u tu svrhu tako moderno uredjeni,
da kod njih možemo uz najneznatnije cijene i najmanje
naklade kopija naručivati.*


Što se tiče konvencionalnih znakova, to ih sadržaje svaka
geodezija u koliko ih šema u naputku nebi sadržavao. Tu nam
može poslužiti i instrukcija za zem. kat. izmjeru. Makalar se
ne bi imao providiti bojama.


Crte godišnjih sječiua se urisavaju u makula r karminom,
a s istim se upiše i godina sječe (1912./1913.),


Konačno je spomenuti, da bi bilo shodno, da smjer meridiana
naznačujuća strelica po mogućnost i padne paralelno
sa rubom papira, te da na isti način u smjeru sjevero južnom
teče i numeracija (što se tiče cifra i slova) odjela, odsjeka,
napisa itd. i to makar crte gosp. podijelenja bile i u inih smjerovih
provedene.


* Za svrhe uređjenja šuma, kopije gospodarstvenih nacrta priredjuje
n. pr. u Madjarskoj firma: Klosz Gy6rgy fes fia u Budimpešti.