DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-- 322 —


duljina provedena) valja staviti još strelicu predstavlajuću
smjer n e magnetskog ved astronomskog meridiana,
dočim bi se uz strelicu imao odklon magaetičke igle oi astronomskog
meridiana brojčano označiti (n. pr. 9° 50´) i to za
godinu, kada je ta strelica na nacrt stavljena.


Ovo označivanje imade za sebe tu prednost, da ova strelica
predstavljajuda astronomski meridian ostaje nepromjen ljiva
, dočim se, kako znamo, odklon magnetske igle menja,
pa prema tomu poslije pri uporabi nacrta smjer streljice ne
odgovara sbilj i te bi se morao preinačiti, dočim se kod smjernice
predočujude astronomski meridian može nacrt uvjek po
deklinaciji izravno orientirati.


U originalni nacrt upišu se tušom (recimo kurzivom) još
i nazivi pojedinih i manjih predjela, kako ih narod kazuje, a
uz medju označe se imenom i medjaši. koji na duljih prugah
sa našim objektom medjase Kao n. pr. vlastelinstvo, z. z.,
država itd.


Inače se u kratko napiše i samo »tudja zemljišta«.


Glede ki-teva i mag. azimuta smatramo, da bi nacrt postao
nepregledan, ako bi se svi kute vi lukom i veličinom stupnjeva
itd. označivali, nu unatoč toga, što te sve kuteve u manualih
i pomodnih skrižaljkah (ako je provedena teodolitno polygonometrička
izmjera) imamo, dobro je i u makular unjeti glavn e
kuteve bar oko čvornih točaka (Knotenpunkt).


Na ovom originalnom nacrtu ili ti makularu obračunava
se onda i površina, koli cijelog objekta, toli pojedinog odjela,
odsjeka, prosjeka itd.


Prije no se predje na obračunavanje površine odsjeka (sastojina),
da se pospješi taj posao, kao i pomnažanje gosp. nacrta
iz originala, izravnavaju se crte medje odsjeka unutar šumskog
objekta i to na način takov, da se jedna ili više točaka spoji
sa jednim pravcem, ali i kombinira, de se oblik izlučbe i površina
znatnije ne menjaju.


Za razliku i kontrolu valja crte izravnjauja tušom u makularu
samo točkati, al razumije se samo sobom da se u