DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 321 —
Makular ili originalni gospodarstveni nacrt
; smatramo, uz originalne podatke izmjere sakupljene na licu
mjesta,koji su na makularu zorno predočeni, glavnim sustavnim
djelom kod uredjenja šuma i sastavka šum. gosp. osnova.


Ovakov makular, mora biti vjerna slika vanjskoga izmjernoga
rada, uz kotirane podatke duljinah glavnih i pomodnih
crta.


Iz ovoga makulara pomnažaju se potrebni primjerci gospodarstvenoga
nacrta za vanjsku porabu, dočim sam makular
ostaje u uredovnici pohranjen kao izvornik, te se samo u slučaju
osobite potrebe iznaša u narav.


Ako je mjerilo 1" = 80°, to smatramo, da su podatci u
naše svrhe valjano na papir stavljeni.


Ved prema tomu, imadosmo li ponovnu izmjeru provesti,
ili ´8 tek oslonismo na zem. kat. izmjeru, urišemo crte gospodarstvenoga
ili unutarnjega podijelenja šuma sa vanjskim
medjama, načinom kako to ved pod prijašnjima naslovima
potanko razpravismo.


Duljine svih glavnih i pomodnih crta kotiramo (pomodne
crte urisavamo kašnje crveno ili plavo, a glavne tušom) prema
originalnim podatcima, a zatim predjemo na unašanje izlučenih
odsjeka, podav crtam i točkom oznaku, koju a naravi zabilježismo
na kazuku i u manuale unesosmo.


Naznake u makularu, u manualu kao i u naravi moraju
biti identične.


To je u ostalom nuždno i za kontrolu.


Kotiramo sam o one duljine, koje su faktično u naravi
i izmjerene n. p. sa znakom <—C 4.^" 3—h


Izuzimaju se obično od kotiranja crte medja odsjeka,
nu svakako valja u makularu označiti bar udaljenost početne
i konačne točke izlučbe do najbližje točke vanske medje ili
medje gosp. podijelenja.


Na ovakov makular (koji bi bilo najbolje sačiniti na
englezkom velin papiru, i isti u obde nakon priugotovljena
ne dati kasirati, radi stegnuda i unatoč toga, što je kotiranje