DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 8. i 9. u ZAGREBU, I. rujna 1908. God. XXXII.


Pretplata za neolanove K 12. na godinu. — članovi ^umar. družtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupirajude
K 20. - Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — „Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava. Pojedini broj Šum. lista stoji 1 K. članarinu
i pretplatu ua list prima predsjedničtvo družtva.


Dvrstbina za oglase: zal stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.;za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust


O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih
osnova.


(Nastavak X.)


0 gospodarstvenom ili unutarnjem pođjelenju šuma.


Pod gornjim naslovom je k naslovu našeg uredjajnog naputka
sadržaj:
K §. 2. a) Gospodarstvene jedinice, b) sjekoredi, c) odjeli
(okružja).


K §§. 4. i 6. objelodanio p. n. g. profesor na kr. šum.
akademiji u Zagrebu Ivan Partaš u broju 2. Šum. lista od g.
1904. (strana 53—64) poseban članak.


Zadnja alineja navedenog članka se zaključuje: »a upravo
shodno provedenom unutarnjem podielenju šuma posveduje se
kod uredjivanja šuma osobita pomnja, pače mnogi drže ovo, a
ne opredjelivanje godišnjeg etata najvažnijim poslom oko uređjenja
šuma".


Poimajući težinu tih riječi i mi demo se u toku naše razprave
na to obazrijeti i to sada više s tehničke strane, da
makar samo i zrače više k razjašnjenju stvari pridonesemo.


Ovdje čemo razlikovati;


1. Šume u ravnicah;
2. Šume u brdskih predjelih; te
S. Šume u gorovitih predjehh ili planinske šume.