DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 319 —


Gdje je ikako mogude, pa i veoma je uobićajno mjerilo
1"= 80°, tamo neka se to i usvoji, što ponovno preporučamo.


Nažine po kojima se umanjivanje obavlja obširno razlaže
nauka o geodeziji, nu uza sve to, biti ćemo ipak slobodni se
bar ea par riječi, i to samo gledom na naše svrhe, na tu temu
osvrnuti se.


Uz manje rabljenu metodu koordinata (pomodju t. zv. mreže
kvadrata), najrazgranjenije je umanjivanje nacrta u šumarstvu
putem pantografa.


Naše je medjutim čedno mnijenje, da putem pantografa
(predmjevajuć mjedeni, a ne drveni), ako onda još njime dobljene
crte obidjemo (mjerom) sa redukcionim šestilom, dobivamo
u naše svrhe posve valjane gosp. nacrte a uz to i
dosta brzo.


Dobio se gosp. nacrt ma i najtočnijem umanjivanjem, on
nam, ne služi i onako kod reambulacije medja, kod kojih,
kako napried navedosmo. više puta ni kat nacrti pravo ne
dostaju.


Po toč. 3. našeg uredjajnoga naputka, imali bi se pregledn
i nacrt i sastaviti za šumske posjede vede od 5000
jutara, u mjerilu 1 : 25.000 ili inom kojem povoljnom mjerilu.


Držimo, da bi bilo shodno iste udesiti uvjek u mjerilu


1 : 25 000, a to ved s toga razloga, što — kako smo ved kod
poglavja »Gospodarstveno pod jelenje šuma« iztaknuli,
dobivamo ved i od vojno-geografskoga instituta gotove terrain-
k a r t e, (uvaživ posao reduciranja što bi ga sami obaviti imali),
i to upravo uz bagatelnu cijenu. Za šume nalazede se u brdskom
terrainu je to od eminentne važnosti.
Ovakove karte se ved prigodom gosp. ili unutarnjeg podijelenja
po medjah posjeda shodnom bojom obojadišu i crtama
gosp. podijelenja (tušem) provide, pak se sada samo
imadu još i po odjelih numerirati prema gosp. nacrtu. Sami
odsjeci bi mogli u ovoj karti odpasti.


Prema zadnjoj alineji naputka pako, imala bi se izradba
gospodarstvenih nacrta obaviti prema šemi, koja prileži naputku.