DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 28     <-- 28 -->        PDF

-- 318 —


jadisana u razmacih od O´l hvata (uzev da je konstanta = 100)
istodobno zabilježimo, koliko desetink a hvati duljina iznaša.


Nije ovdje u razmjerju sa svrhom, rigorozno postupati
kod izmjera duljina obzirom na horizontaln u udaljenosti


Prelazimo tim k naslovu našeg uredjajnog naputka:


c.) Šumski nacrti.
§. 8.Naš uredjajni naputak zahtjeva bezuvjetn o sastavak
gospodarstvenog nacrta, a uvjetn o preglednog, dočim glede
sastojinskog nacrta (koji nije ino no kolorirani gosp. nacrt)
veli, da se isti ima sastaviti samo na zahtjev šumoposjednika
Cjelo uredjenje šuma i sastavak gospodarstvene osnove u
obdenitih potezih predočuje pregledno gospodarstveni nacrt.
Naš uredjajni naputak kaže šumski nacrti jesu:


1. gospodarstveni nacrti, koji se imaju sastaviti
za šume iznad 400 katastr. jutara površine u mjerilu 1" = 40",
a za šume iznad te površine u mjerilu 1" = 80" ili 1" = 100".
Mnijemo, da bi bilo dobro, da se neide dalje od mjerila
1´´ = 80°, kod kojega još možemo njekom geodetskom tocnošdu
poslovati u poslu uredjenja šuma, nu dobro se je ali kod
toga 8 druge strane držati i načela, da na jedan papir dodje
i po jedan cieli šumski predjel, eventualno gosp. jedinica, ako
se ova sastoji samo iz jednoga šum, predjela. To naime imade
za sebe znatnih prednosti.


Kako je naputak propisao za šume, koje imaju iz pod
400 jutara kat površine, sastav takvoga nacrta u mjerilu
1" == 40" t. j . katastralno mjerilo, to takav nacrt možemo,
kako to jur navedesmo* izravno naručiti ili si ga sami za
vrijeme uredovnih sati u gruntovnici kopirati putem pauspapira.


Gospodarstvene nacrte u inih mjerilih dobivamo iz katastralnih
nacrta t. zv. umanjenjem (reduciraniem), ili ako smo
vani samostalnu izmjeru obavili. Sada si po opredjelenom mjerilu
osnujemo i nacrt.


*Vidi stranu 186 predzadnja sam list g. 1.907 za svibanj.