DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 24     <-- 24 -->        PDF

~ 314 ~


mo redovito obavljati izmjeru medja izlučba, nastalih uslijed
sastojinskih razlika.
U čemu se sastoje te razlike, koje uvjetuju izlučbu sastojina
govoriti de mo u djelu.


c) Šumarsko-tehnički dio.


Bududi s´jedne strane, može površina jednog odsjeka, iznašati
maksimalno površinu odjela t. j . da cio odjel sačinjava samo
jedna (jednoličnu) sastojina; dok je s´ druge strane obzirom
na naše šume, proizašle obično iz neurednog prebornog gospodarenja,
nemoguće svagdje i u svakom slučaju povudi posve
jasnu granicu izmedju odsjeka, jer odsjek u odsjek niangirajud
prelazi, to bi bilo upravo nesmisao uteći se izvanredno točnoj
izmjeri izlučba sastojina.


To još tim manje, što se izlučbe odsjeka obavljaju u
okviru fiksnih medja pojedinog odjela, pa je eventualno počinjena
pogriješka na uski okvir svedena.


Uporaba busole nam se s´ toga čini najpraktičnijom i
jedino umjestnom, osim slučajeva, gdje se dade sa uspjehom
rabiti i mjerači stol,* i ako moguće čistine ne sačinjavaju cjele
odjele, pa bi se iste imale samo djelomice (obodno) snimiti.


Cistiue se mogu, takodjer uz uporabu optičkog načina
mjerenja duljina polovno mapovati, ako si taj pol prikladno
odabrati možemo.


Imademo sakupljene podatke od izmjera medja odsjeka od
njekoliko hiljada točaka, na temelju kojih možemo uztvrditi,
da nam izmjera busolom uz način preskakivanja** pruža u
svrhu izlučbe medja sastojina posve odgovarajude rezultate, uporaba
pantometra ne čini nam se ovdje praktič:ia, niti glede brzi
:ie rada, niti točnosti i bez obzira na oto, da se za izmjeru
dulji h stranica i onako upotrijebiti ue može.


Izlučba sastojina ima sa f ixne točke pođi i na takovu izaći. Iz


medju točaka unutarnjeg podijelenja ili posjedovnih medja valja


* Vidi stranu 365 - 366 Š. L. g. 1907.
** Akoprem buaolni nastroj bude postavljen samo na svaku drugu točku, te
vizure i unatrag bacane, u manualu
teku brojevi kolčida tekućim redom.
Kao da je nastroj na svakoj točci postavljen bio.