DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 313 —


Ađ točku 6. Predmeti, koji služe u šumi za


o r i 6 u t i r a n j e. To bi mnijemo imali biti predmeti trajne
ili bar trajnije vrijednosti.
Brižno čuvanje znakova ,nazaačajudih medje posjedamedje (crte) gospodarstvenog podijelenja, osjegurava nam dosta
točaka za orientaciju.


Kao daljne predmete (u koliko ih ved ne spomenusmo),
za orientiranje, naznačujemo vrela (bunar, žive izvore), kamenolome,
pješdenike, hridi, mostove, kilometričke stupove sa
brojevi i druge: kao ruševine, bezdna (koja i onako moraju
biti ogradjena).


Veoma prikladne predmete za orientiranje valjalo bi izmjeriti,
ako se ne nalaze u samom uredjajnom objektu, no isti
tad imaju biti u neposrednoj blizini šume.


Zadnja alineja dolazi spominjana kod naslova »Š u m s k i
nacrti« (§. 8 ).
K naslovu našeg uredjajnog naputka.*
b) Izlučivanje odsjeka (sastojina)
§. 7. Za sada nam se je obazrieti samo na tehničko-mjerničku
stranu našeg naslova.


Po u našem uredjajnom naputku iztaknutoj 1. alineji
slijedi, da se „Izlučivanje i izmjer a odsjeka (sastojina) obavlja
istodobno sa izmjerom crta unutarnjeg razdijeljenja šume ili se
na ovu nado vezuje"; a po predposlijednoj alineji ustanova
§. 7. rečenog naputka, iznosi najmanja površina odsjeka 1 —4
jutra.


Osim izmjere medja neobraštenih površina (čistina), koje
imademo od šumom obraštenih djelova razlučiti, a koje su
sraznih razloga nepošumljene ostale, odnosno postale, imati de


* Akoprem se pod sastojiaotn razumjeva sva porastlina (šumsko drvlj.-) na
šumskom tlu se nalazeda, a tu sastojiuu sa tlom nizivamo odsjekom, to je sad a
u našem slučaju svejedno, rabimo li izraz odsjek ili sastojina, jer izlućujudi sastojinu
izlučujemo i odsjek.