DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 312 —


Kod izrhj^re tudjih zemljišta (enklava) može čeBto nastupiti
slučaj, da površina i lik pojedine enllave posve odgovaraju
katastralnom nacrtu, ali da se sam lik u naravi ne nalazi
u odgovarajudem položaju (verschoben).


Ovo može biti uvaženja vrijedan slučaj, kada se radi o


većoj površini, priepornog djela, sa vrijednijom sastojinom.


U protivnom slučaju, ne bi bilo uputno kaprieirati se na


suglasnu izmjeru, ved jednostavno po sadanjem stanju enklavu


priklopiti na flxne točke izmjere gospodarstvenog podjelenja.


Obzirom na stegnud e katastralnih mapa, ponajpače,


ako enklava leži duboko u šumi, uz uajminiciozniju izmjeru,


ne dobivamo i onako exaktni rezultat.
V Više de se dati u mnogim slučajevima polučiti miroljubivom


medjusobnom nagodom, no skupim tehničkim putem, poslije


kojeg se i onako još redovno parniči.


Vlastita zemljišta, koja su namjenjena drugoj vrsti gojitbi


ili porabe, imaju se eo ipso izlučiti, jer im se površina i onako u


kod sastavka osnove u račun uzeti ne de. (Vidi proračuna


vanje površina).


Ad točku 5. Sgrade i k njim pripadajuća zemlji


šta. Ovdje dolaze naprijed obično lugarske kude sa nuzgra


dama, vrtom, oranicom (ređje livadom), stanovi za šumske


radnike, pilane, lovačke kude i slično.


Mogu biti i provizorne ljetne staje, pčelinjaci, svinjci, itd.


Držimo, da provizorno postavljeno nije od potrebe iz


mjeriti.


Sgrade i k njima pripadajuda zemljišta je ved katastralna
izmjera u kat, nacrte umjerila, osim ako njihovo osnude datira
iz novijeg vremena, pa da se niti iznovičnom kat. izmjerom
do tamo doprlo nije.


Može biti još i slučaj, da se je obseg tih objekta posije
obavljene katastralne izmjere promjenio.
Prema tomu imati de se onda i postupati kod sadanje izmjere.