DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Garantirano nepromočiva mast za čizms.


Uzdrži obuću trajno meku i zajamčeno nepromočivu!
Ciena 1 kutiji sa kistom K. 3. — , 10 kutija
K. 2b´—. Tko doznačnicom pošalje K. 3´50,
dobije jednu kutiju bez dalnjih troškova.
Uazašilje: Laboratorij Kubanyi. Sisak (Hr


vatska)
Skladište: Zagreb S. Kočonda.


Laboratorij Kiibanyi Hisak. Vašim fam Haveaxom
osobito zadovoljan, bez sumnje to^ je najbolja mast
za čizme, koju do sele poznajem. Štovanjem


€ainilo Slorgaii,
Lovački pissc, zaćastni predstojniic kluba ,Weid."
liiiiner in Wien´, posjednik visokih redova i t. d.


Sadržaj.


O uredjenju šuma i sastavku šumsko gospodarskih osnova. Strana
(Nastavak X) 293—3´.2
Kr. kot. šumar, kao mjernički vještak Piše G. Vac . . . 322 —337
i Mihajlo Radošević 338—3+3
0 cienama hrastovog drveta Piše dr. G. Nenadić . . . . 343—349
bistak.: Družtvene viesti: Poziv i program za o. g. glavnu


skupštinu 349—350
Osobne viesti: Imenovanja, proraakuuća i premještenja 350—353
Naredbe i zakoni , 353—351
Iz upravne prakse 354—.´i5G
Promet i trgovina . .. . . . 357
Knjižtvo 358—361
Različite viesti: Sjednica povjerenstva „Zaklade za uzgoj


djece šum. činovnika u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji — Državni izpit za samostalno vodjeijje
šum. gospodarstva u Zagrebu. — Razpored predavanja
na kr. šum. akademiji u Zagrebu u z. p.
1908/1909. — Konstituirajuća skupština družtva
gosp i šum. vlast, činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.
— Pregledni šumovid Dalmacije. — Šumarski


institut u Petrogradu 361—364


Prilog. (Lugarski viestnik.) Šuma i njezina vriednost. —
S kojih razloga šumarstvo bolje ne napreduje? — Obćinski
lugari u Dalmaciji. — Ljekovito bilje. Razli čit
e viesti : Imenovanja. — Lugarski izpiti u Petrinji.
— t Mihajlo M. Radošević. - Novi lugarski
tečaj u Topuskom. — Ovogodišnja glavna skupština
družtva, — Zahvala. — Zaključni račun mirovinske zaklade
lugara I. ban. lm. ob. — Šumski požari. — Navala
g´isjenica. — Mirovinski fond za lugare u Rosnoj.


— Izvješće o šumarstvu u žup. virovitičkoj. — Orijaško
stablo, — Protuliek zmijinom otrovu. — 0 šumskim
prilikama u Austiji. — Kako ćeš na brzu ruku izračunati
kamate?