DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 309 —


Naravno je, da se sve točke gospodarstvenog razdijelenja


(t. ZV. Durchlauferi) imaju u naravi obilježiti i stalnimi znaci
jer inaže neimaju trajne vrijednosti.
O trošku tog obilježivanje je ved bilo govora kod poglavja
0 »mapiranju i reambuliranju«.
Nije na odmet, da se i na medjah odjela nalazeća se
stubla (aventualno postave i do 3 m, visoki stupovi) provide tablicama
odjela, nu ta se uredba ne de moći svagdje, radi troška
kao i usljed neobuzdanosti pastirčadi i žitelja u oštećivanju takvih
oznaka — provadjati.


Kada smo opredjelivali greben kosa (koji je obično zarašten
šumom) to smo to činili tako, da smo ponajprije kušali
iztjerati po grebenu kose prosjek u jednom pravcu, ako to
nije išlo, tada smo prilagodjujud se grebenu kose prelomili
pravac u kojoj toČki i dobili otvoren poligon sa 2— 3—4—
točke.


Da si predhodno o grebenu kose stvorimo pravu sliku, izkolčili
smo si istu, a da ne moramo nepotrebno sjedi samo po prilici,
i to pomodju nas i figuranta, koji smo predstavljali motke,
pa smo si na taj način izkolčenu tragu zabilježili sa neznatnim
zatesivanjem najbližjih stabala, a tek onda prešli smo na perfektno
izkolčivanje pojedinih linija, a napokon i na izmjeru cjelokupne
mreže gospodarstvenog podjelenja — ved kako prema naprijed iztaknutim
mnijenjima. Sto se napokon tiče djela 3) t. j . o unutarnjem
podjelenju planinskih šuma, to se ograničujemo na u našem
uredjajnom naputku navedeno, pošto u praksi neimamo prilike
uredjivati sume u takovih krajevih.


Pripominjemo konačno, da se i bez ikakovih predhodnih
izmjera može izvesti traga od povoljne na povoljnu točku, ako


smjer te trage opredjelimo sa strojem po n 0 d i tako. da mjeradi
stroj postavimo na izhodnu točku. , a na izlaznoj si dademo
puštati, u dogovorono i stalno jedno doba, rakete.


24