DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 306 —


Kad osnivamo mrežu prosjeka u brdskom terenu razumije se
samo sobom, da nam ne smije biti glavnim ciljem postidi
odjele jednake veličine (koje ni u ravnici postidi ne možemo.)


— nu svakako ako je mogude ne smijemo ni tu okolnost s
vida pustiti.
Dužnost je taxatora, da nastoji, nu i uz svu muku i trud
nije uvjek mogude, da se (bez uporabe umjetnih prosjeka),
odjelima poda pravilan ili nješto bar pravilniji oblik, i da se
izbjegne preoštrim kutevima, jer se desi, da moramo unatoč
malo nepravilnijeg oblika odjela, pridržati u gospodarstvenoj
razdiobi inače prikladnu i na zgodnom mjestu ležedu kosu,
koja se još k tonu mogude i po i dosta šiljatim kutem, barem
u prvom lomu, od druge crte gosp, udjelenja razdvaja.


Svakako de ali taxator znati opravditi uvrstbu takve crte
u mrežu gosp. razdjelenja.


Da ,si možemo plastički predstaviti konfiguraciju terena,
to moramo imati isti predočen i uz visinske slojeve (isohipse)
sa brdnim crtkama, po kojima tad zaključujemo i na uzpnne
tla, koje prikazuju i vojničke karte.


Originalan snimak, koji je izveden po c. i kr. vojnozemljopisnom
zavodu u Beču, koji stoji pod upravom c. i kr.
stožernog stopa, sačinjen je u mjerilu 1; 26.000, pa nam kopija
istovjetnog snimka i u naše svrhe dobro poslužuje.


Fotografičke platin-kopije, u gornjem mjerila, na zahtjev
sgotavljane, dolaze po komadu na 12 K, a mogu se dobiti
nakon naručbe za 2—3 tjedna.


Naručbe preuzima komisiona naklada c. i k. vojno-zemljopisnog
instituta; E. Lechner (Vilh. Miiller), c. i kr. dvorska
sveučilištna knjižara, Beč, I. Graben 31.*


Čini nam se, da javne oblasti dobivaju kod naručba upravljenih
izravno na vojno-geografski institut u Beču, te karte uz
pol cjene.


* Mnijemo, da preuzima te naručbe (za specia´ne karte 1: 75.000 znamo, da se
izravno i kasirane dobivaju) i knjižara Dragutina Gryll, Budimpešta, Dorotejeva
ulica. Nadzornićtva kr. kat. izmjera dobivaju godimice izvještaj o poslovanju vojno,
geografskog instituta, koji podjeđno izdaje za obdu porabu t zv. ,Preisverzeichni
s s", gdje se cjene, zone, kolone dotičnog mjesta i ino potrebno glede narućbe
može crpsti.